Musikkens centrum hyldet

Officiel reception for Brønderslev Musikskoles 25 års fødselsdag

BRØNDERSLEV:Musik skal der til. Og en perlerække af lokale, unge musiktalenter løftede lørdag eftermiddag Brønderslev Musikskoles 25 års jubilæumsreception langt op over kedelig middelmådighed. Eleverne demonstrerede med deres optræden på fornemste vis, at penge til musikskolen er en ganske god investering. - Helt uden musik ville livet være en stor fejltagelse, sagde formand for kommunens børne- og kulturudvalget Lene Hansen i sin tale til skolen. Hun konstaterede, at Brønderslev Musikskole er en institution præget af stabilitet og fremgang. - Utallige elever har fundet vej til musikskolen for at dygtiggøre sig indenfor musikken. Og de spor som lærerne på stedet har sat sig er af stor betydning - ikke bare på det personlige plan. Deres indsats spiller også en meget stor rolle, når byrådet forsøger at få flere borgere til at flytte hertil, tilføjede Lene Hansen. - Takket være Brønderslev Musikskole er et bredt, frodigt musikliv vokset her i kommunen. Musikskole udvikler og styrker de talenter, der er. Og vi har alle bemærket de mange musikere og sangere, der optræder med deres kunnen i Hedelund og andre steder - eller vinder mesterskaber i rockmusik. Lene Hansen tilføjede, at smag og behag som bekendt er forskellig. - Og der er måske nok nogen, der vil mene, at det dejligste ved den gamle musik er tonerne - og at det dejligste ved den nye musik er pauserne, tifløjede kulturens formand med glimt i øjet. Fra ide til realitet Fødselaren modtog masser af rosende ord. Det samme gjorde musikpædagog Susanne Laub, der i sin tid fik ideen til at etablere en musikskole - og den præsenterede hun for kommunen. Kommunaldirektør Arne Bak Andersen - der var en af musikskolens aktive fødselshjælpere - husker, hvordan henvendelsen blev modtaget. - Den blev mildest sagt modtaget med blandede følelser og skepsis. En arbejdsgruppe blev nedsat - gruppen var sammensat af kommunaldirektøren, samt daværende medlem af kulturudvalget H. P. Mulvad, daværende skoleinspektør Valdemar Friismose fra Øster Brønderslev samt lærer Ib Kristensen fra Skolegades Skole. Gruppen gødede jorden for den musikalske skole. Og arbejdsgruppen indstillede til byrådet, at musikskole i begyndelsen skulle være en selvejende institution. Og det har den iøvrigt været lige siden. Musikskolens første leder blev Mogens Andersen, der stod i spidsen for skolen i 22 år. Forventningerne var, at 450 elever ville melde sig til musikundervisning. Men allerede første år var der 600 tilmeldte. Og det store elevtal har musikskolen fastholdt gennem alle årene. - Vi skylder Mogens Andersen en stor tak for at have etableret en velfungerenede og spændende musikskole til glæde for så mange børn og voksne. Og for at have etableret et musisk centrum i Brønderslev Kommune, sagde Lene Hansen. Gaverne til musikskolen var mange - blandt andet var der en kærkommen, økonomisk håndsrækning fra Nordea på 20.000 kroner. Disse pengene er øremærket til udgivelsen af jubilæums-cd i anledning af 25-året.