EMNER

Musikkens Hus er et fantasiprojekt

"Musikkens Hus", på Aalborgs havnekaj, viser sig mere og mere som et fantasiprojekt uden nogen form for folkelig støtte, men forbeholdt "finkulturen". Den økonomiske styring under tegnekonkurrencen, har tilsyneladende slet ikke været til stede, for det forslag som vandt kunne ikke holde den anlægsøkonomi som var realistisk. Hvordan kunne et sådant projekt vinde? Sagde man, "tegn blot løs, så ser vi på økonomien efterfølgende"? Samtidig vil ingen stå ved de driftudgifter, som ikke kan undgå efterfølgende at komme. Hvorfor dette hemmelighedskræmmeri overfor borgerne? Det har været fremme, at "man" forventer at det bliver nødvendigt med et årligt drifttilskud på 15 millioner kroner, men end ingen vil give en garanti for at dét holder! Mange svage områder, både i Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune mangler penge, også langt mere folkelige projekter end "Musikkens Hus". Brug derfor pengene på andre områder, ting som helbred og personlig pleje må altid komme forud for prestigeprojekter! Desværre er det alle politiske partier i Aalborgs byråd, som går ind for dette prestigeprojekt. Faktisk er det jo også blevet økonomisk støttet af flere andre kommuners politikere. Måske de har sikret sig et passende antal fribilletter til de sale som de færeste pensionister, efterlønsmodtagere, studerende, eller almindelige arbejdere får råd til at komme i. Et er dog sikkert, og det er at de nævnte grupper vil være tvungne betalere til stedet, over deres skattebillet.