Musiklærere skal fastansættes

Mejlby Musikskole søger 50.000 kroner i støtte til ny status for timelærere

MEJLBY:To timelønnede musiklærere hos den private Mejlby Musikskole kræver at blive fastansat fremover for ad den vej at opnå en mere stabil lønudbetaling. Musikskolens nuværende økonomi giver dog ikke plads til den beregnede ekstraudgift på 50.000 kroner om året fremover. Af samme grund har bestyrelsen søgt Nørager Kommune om hjælp i form af en forhøjelse af det nuværende kommunale tilskud med de 50.000 kroner. I første omgang har kultur- og socialudvalget drøftet ansøgningen og har inden genoptagelsen af sagen på det næste møde her i februar måned bedt musikskolens ledelse om supplerende oplysninger vedrørende regnskab, elevtal og aldersfordeling, omfang af undervisningstimer og den geografiske spredning af eleverne. - Jeg er netop ved at færdiggøre det nødvendige supplerende materiale til vores ansøgnig og fremsende det til kommunen, oplyser Annie Fogh, medlem af musikskolens bestyrelse. Flere fælles om lærere Sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer har hun fuld forståelse for kravet om en fastansættelse blandt skolens musiklærere. - Vi har i øjeblikket en fastansat musiklærer tilknyttet samt tre andre timelønnede. Her kræver de to med adskillige års anciennitet nu ændrede ansættelsesforhold i forhold til deres undervisningstimer, mens det ikke er aktuelt for den tredje grundet et begrænset timetal, forklarer Annie Fogh og tilføjer: - Og rent administrativt er det også en fordel for begge parter at fordele lønnen over 12 måneder af hensyn til blandt andet en tre måneders sommerferieperiode, fagforening og udbetaling af feriepenge. De to timelønende musiklærere deler Mejlby Musikskole med musikskoler i henholdsvis Åbybro og Aars, mens den allerede nu fastansatte deles med Aalborg. - Men da de to timelønnede har flest timer hos os, er det natuligt at vi står for fastansættelsen. Udgifter til deres øvrige undervisningstimer får vi refunderet fra de to andre musikskoler, tilføjer Annie Fogh. 130 musikskoleelever Den private Mejlby Musikskole har eksisteret med kommunal og anden offentlig tilskud i 23 år. I øjeblikket har skolen omkring 130 elever, fordelt i alle aldersgrupper lige fra dagplejebørn til voksenkor, dog typisk elever fra 2. og 3. klasse og opad. De mange elever bliver undervist på skolerne i Nørager, Ravnkilde og Haverslev og i den integrerede institution Tuen i Haverslev. Musikskolens faste base siden den spæde start i lejede lokaler i brugsbygningen i Mejlby bliver benyttet til undervisning af specielt for samspilsgrupper. - Lokalerne i Mejlby bliver også benyttet til opmagisinering af vores mange musikinstrumenter og som kontor for den administrative del samt til mødevirksomhed, fortæller Annie Fogh. Ansættelse skaber ro Hun og den øvrige bestyrelse håber, at kommunen vil bevilge de ønskede nødvendige 50.000 kroner i ekstra tilskud. - Vi har i øjebliket nogle rigtig gode musiklærere, og en fastansættelse vil give os bedre muligheder for at holde på de enkelte musiklærere fremover. Ved en fortsat ansættelse som timeaflønnede kan vi nemlig godt risikre, at de på et tidspunkt siver væk og søger andre steder hen, erkender Annie Fogh. I den forbindelse peger hun på ulemperne specielt ved udskiftning i lærerstaben blandt dem, der underviser de helt små elever fra nul til seks år. - Det kræver nemlig særlige tilrettelagte forudgående kurser at kunne undervise netop denne aldersgruppe. For musikskolen er det derfor besværligt ved en rokade at skulle begynde på bar bund en gang til med de nødvendige kurser med de dertil forbundne merudgifter. I forvejen er der få potentielle lærere til netop dette undervisningsområde, understreger Annie Fogh og tilføjer: - Så alt i alt er der for begge parter væsentlige fordele ved, at lærerne i Mejlby Musikskole fremover bliver fastansatte. I den forbindelse glæder vi os over de positive signaler til vores ansøgning, som flere medlemmer af kommunalbestyrelsen allerede har givet udtryk for.