Musikskole advarer kunder om Aalborgs inkasso

Skrappere inddrivning af restancer og højere gebyrer venter

I den nye Aal­borg Kom­mu­ne går de kom­mu­na­le pengeinddrivere ikke så let på ak­kord med skyld­ne­re som i den gam­le. Be­mærk: Dis­se mu­si­kal­ske her­rer på Band­Dag be­tal­te de­res kon­tin­gen­ter til ti­den. ar­kiv­fo­to: lars pau­li

I den nye Aal­borg Kom­mu­ne går de kom­mu­na­le pengeinddrivere ikke så let på ak­kord med skyld­ne­re som i den gam­le. Be­mærk: Dis­se mu­si­kal­ske her­rer på Band­Dag be­tal­te de­res kon­tin­gen­ter til ti­den. ar­kiv­fo­to: lars pau­li

NIBE:VIGTIGT, VIGTIGT, VIGTIGT: Musikskolen i Nibe bliver kommunal fra 1. januar, og advarer nu med STORE typer kunderne om de barske konsekvenser af, at være bagud med betalingen i Aalborg Kommune sammenlignet med Nibe. - Aalborg Kommune er noget mere skrappe med inddrivning af restancer, og man tager store gebyrer for udsendelse af rykkere, konstaterer lederen af Nibe Musikskole, Palle Vang, i et brev til elevernes forældre og skolens voksenelever. Alle restancer fra i år, der er rykket for, og ikke betalt inden jul, overgår automatisk til Aalborg Kommunes inkassoafdeling. - Betalingskontoen for Nibe Musikskole udgår fra årsskiftet, påpeger Palle Vang. - Og man skal huske, at slette indbetalingerne i en eventuel netbank-ordning, I de fleste tilfælde med betalingsfrist 2. februar 2007. Alle indbetalingskort med betalingsfrist 31. december udgår, men Aalborg Kommune fremsender efter planen nye. Nibe Musikskole præsenterer nu dele af sit første vinter- og forårsprogram som underafdeling af den Musiske Skole i Aalborg. Skolen kridter hjemmebanen af 27. og 28. januar, hvor Himmerlands Ungdomssymfoniorkester afholder nytårsstævne på Nibe Skole, og alle er indbudt til, at overvære prøverne. Elevforeningen holder generalforsamling 10 marts på Halkær Kro, der lægger ryg til samme dags traditionsrige BandDag, mens maj byder på adskillige forårskoncerter.