Musikskole frygter ikke frafald

Musikundervisningen bliver mellem 60 og 450 kroner dyrere om året

HIRTSHALS:Dyrere undervisning i Musikskolen er uundgåelig, eftersom der mangler 100.000 kr. på budgettet, for at få enderne til at nå sammen. - Jeg finder det helt naturligt, for vi har ikke haft stigninger siden 1999, og generelt stiger priserne overalt i samfundet med ca. to procent om året, siger musikskolens leder Mads Bak. Hirtshals Musikskole spænder meget bredt lige fra babyrytmik over musikteori til instrumentalundervisning. I øjeblikket er der tilmeldt 1230 elever, og Mads Bak forventer ikke, at skolen vil opleve et større frafald, selvom instrumentalundervisning for videregående eksempelvis stiger med 450 kr., guitarspil bliver 250 kr. dyrere, og deltagelse på blokfløjtehold forhøjes med 300 kr. for et helt år. - Der er altid en risiko for, at vi mister elever, når kontingentet stiger, men det er mit håb, at musikskolens tilbud er så gode, at frafaldet vil være begrænset, siger musikskolelederen. Organist og dirigent Birgitte Zielke står for klaverundervisningen, og hun tror ikke, at prisstigningerne får betydning for elevtallet. - Det er særligt motiverede unge, som går til klaverspil, og for den gruppe er musikglæden altoverskyggende, siger Birgitte Zielke. Mads Bak peger i den forbindelse også på, at der bliver afholdt workshops og arrangeret samspilsundervisning, hvor det er gratis at deltage. Selv om beslutningen om at opføre et kulturhus er blevet udskudt til efter kommunesammenlægningen, så står Mads Bak ikke og tripper utålmodigt for at få et fast fælles spillested. - Det kunne selvfølgelig være rart at have en fast scene i byen, og egne lokaler kunne også være fint i forhold til det sociale liv. Hotel Hirtshals har dog været flinke til at stille en scene til rådighed, når der har været behov for det, og de forskellige bands har også mulighed for at øve i Nordsøgardens barak, siger Mads Bak. Han mener faktisk, at det er en fordel, at musikskolen er spredt på alle kommunens skoler. - I stedet for, at eleven skal komme til læreren, så kommer læreren til eleven. Det betyder, at de yngste elever kan gå direkte til undervisning efter skolen, uden at forældrene skal køre med dem, siger Mads Bak.