Musikskole kvæles i egen succes

60 flere elever betyder stop for både soloundervisning og samspil hver uge

FJERRITSLEV:Godt 210 elever ønsker at være elev i Fjerritslev Musikskole i den kommende sæson, og det er 60 flere end det seneste år. Den voldsomme stigning i elevtallet er ikke ubetinget en succes for skolen. Der er simpelthen ikke råd til at give eleverne den kvalitet i undervisningen, som bestyrelsen og skoleleder Jens Hostrup gerne vil levere. - Det er positivt med den stigende interesse for at lære at spille, men skolens begrænsede midler gør tilgangen til et problem, fortæller bestyrelsesformand Dorte Krogh. Fjerritslev Musikskole får i dette kalenderår et kommunalt tilskud på 390.000 kroner. Skolen har i foråret søgt kommunen om yderligere tilskud for at leve op til et krav fra Danske Musikpædagogers Forening om lønregulering for skoleleder og lærere. - Der er en 10 år gammel aftale med det daværende kulturudvalg om at holde elevtallet nogenlunde konstant på 150. Dennne aftale kan vi ikke længere leve op til, fortæller Jens Hostrup. - Grundet den store elevstigning har vi igen måtte bede Børne- og Kulturudvalget om flere penge. Jens Hostrup tilføjer, at alene for at leve op til kravet fra fagforeningen skal der bruges 70.000-75.000 kr. mere om året. Dertil kommer det nye behov på ca. 60.000 kr. for at kunne give alle eleverne kvalitet i undervisningen. Som en konsekvens af de mange ekstra elever har musikskolen droppet et tilbud om kombineret soloundervisning og sammenspil. Hidtil har eleverne ugentlig haft 15 minutter alene med læreren og sammenspil i 30 minutter. - Dette tilbud er lukket nu. Der er ikke ressourcer til at fortsætte. I stedet får hver elev 17 minutters undervisning om ugen. Hver tredje eller fjerde uge samler vi tre-fem elever til sammenspil mod at soloundervisningen bortfalder i den uge. - Næsten alle elever ønsker soloundervisning. Det er her, de lærer noget. Men også den form for undervisning, der er dyrest. Kun for de yngste elever er der holdundervisning. Jens Hostrup har gennem nedskæringer af soloundervisningen fået plads til 190 elever. Der er oprettet en venteliste, der indtil nu rummer navne på godt 20. Han gør opmærksom på, at den nye struktur i undervisningen kan virke stressende på underviserne. - I løbet af en undervisningsdag på seks timer skal der undervises omkring 20 elever, og det er mange. Udvalgsformand Ejvin Krukow (V) fortæller, at udvalget ser på den seneste ansøgning på det næste udvalgsmøde, mens Ny Løn-ansøgningen indgår i drøftelser omkring budget 2005.