Musikskole vil gerne være kommunal

Bestyrelse og medarbejdere forudser, at musikskolen som en kommunal institution vil stå stærkere

LØKKEN-VRÅ:Bestyrelsen og medarbejderne i musikskolen i Løkken-Vrå Kommune vil gerne være kommunal. "Vi vil gerne sikre Løkken-Vrå Kommune mest mulig indflydelse i opbygningen af den nye "store" musikskole.", skriver musikskolens leder Lisbeth Baggesen og formand for musikskolen Lars Dam Sørensen. Og dette ønsker bakker politikerne i kulturudvalget op. - Vores opgave er at sikre den bedst mulige musikskole for det område, vi befinder os i. Og sikre de mennesker, der er ansat i musikskolen, siger Sven Bertelsen, formand for kulturudvalget. "Decentralisering - musik på alle skoler - vore to centrale undervisningssteder i henholdvis Vrå og Løkken, vort gode, stabile lærekorps, er værdier som bør fastholdes.", tilføjer musikskolens ledelse. Og personale, bestyrelse og politikere - forudser, at musikskolens vil være bedst sikret, som kommunal institution i en sammenlægning. - Vi skal sikre, at elever fra Vrå eller Løkken ikke med en sammenlægning bliver tvunget til at tage bussen til Hjørring, hvis de vil gå til musikundervisning, tilføjer Sven Bertelsen. - For os er det vigtigt at bevare den decentrale struktur - og vi vil gøre alt for at bevare de mange enkeltspilselever og de små samspilsgrupper, som kender musikskolens virke i dag. - Ser vi os på de kommuner, som Løkken-Vrå Kommune skal lægges sammen med har de her kommunale musikskoler. Og i strukturreformen står der, at man skal tilbyde musikskoler. Når vi skal lægges sammen ville det være vanskeligt at gøre det på lige vilkår i en forhandlings med de tre øvrige kommuner, der har kommunale musikskole, mens vi har en selvejende musikskole. Så det er godt at få den sag på plads inden sammenlægningen, mener kulturudvalgsformanden. Svend Bertelsen tilføjer dog, at musikskolen ikke skal vente flere penge. - Så skal der være en kommunal musikskole, bliver det samme beløb, som vi har aftsat hidtil til formålet. Og på sigt skal vi ind at finde et fælles niveau med de tre øvrige musikskoler. I ansøgningen står der, at musikskolen tilstræber et øget samarbejde med folkeskolen. - Vi mener, at kunne se en bedre udnyttelse af muligheder og ressourcer ved et tættere samarbejde, end vi har i dag. Tættere samarbejde, både fra bruger og ledelses side, besværliggøres af vor forskellige institutionelle status. Kommunens skoleforvaltning vil med en kommunal musikskole få flere strenge og muligheder at spille på i skolepolitikken.