Voksenundervisning

Musikskolen og AOF's daghøjskole bytter plads

Muligheden for en rokade af kommunale lokaler undersøges

HJØRRING:En større rokade er i gang blandt kommunens institutioner i Dronningensgade og Skolegade. Det er allerede aftalt, at AOF's Daghøjskole til august flytter fra sin nuværende adresse i Dronningensgade 12, oplyser borgmester Bent Brown (S). Flytningen giver plads til, at Hjørring Kommunale Musikskole, der har lokaler i Skolegade, kan overtage AOF's nuværende lokaler. Det er meningen med rokaden, at kommunens bygninger skal udnyttes bedst muligt. Hvis det altså er muligt at få kabalen til at gå op, hvilket den kommende tids drøftelser vil afsløre. AOF's Daghøjskole flytter ikke særlig langt. Den rykker nemlig ind i nabobygningen, Dronningensgade 18, hvor skolen tidligere har haft undervisning sammen med VUC. Flytningen skal efter planen foregå i sommerferien, så AOF kan tage imod kursister på sin nye adresse til august. - Jeg kan ikke se nogen problemer i forslaget. Vore aktiviteter er skåret ned, så med flytningen tilpasser vi bare vore lokaler til vores aktivitetsniveau. Det er sundt nok, at lokalerne bliver udnyttet ordentligt. Vi har kun betinget os, at de nye lokaler er i samme stand, som dem vi har i dag, siger daghøjskolens leder, Jan Thomsen. AOF Daghhøjskolen skal også råde over lokaler i Musikskolens nuværende bygninger i Skolegade efter flytningen. I går var kulturdirektør John Frank Nielsen og repræsentanter for AOF, Musikskolen og Kulturkontoret på en rundtur for at tage alle lokaler i øjesyn. - Ét er tegninger. Ét andet er at se lokalerne i virkeligheden. Vi har fået os et overblik, og nu tænker vi os om i 14 dage, før vi sætter os sammen og forhåbentligs bliver enige. Jeg tror, at der er gode muligheder, så vi kan være klar til august, siger John Frank Nielsen. Fine perspektiver Musikskolens leder, Anders Majlund Christensen, ser også positivt på en flytning. - Det er en klar fordel, at kulturskolerne samles. Det er der fine samarbejdsperspektiver i, siger Anders Majlund Christensen. Selv om Musikskolens flytning fra lokalerne i Skolegade (det tidligere gymnasium) er et længe næret ønske fra skolens side, så løser en flytning ikke i sig selv alle problemer. Musikskolen har brug for et stort antal lokaler til de mange små hold elever, der undervises. Arealmæssigt kan AOF's lokaler nok dække behovet, men antallet af lokaler er utilstrækkeligt. Musikskolen kan eventuelt leje sig ind i naboen: Kulturhuset, hvor AOF netop har opsagt lejemålet på en række lokaler som led i sin indskrænkning af aktiviteterne. Musikskolen skal også have løst sit behov for et stort øvelokale til samspil og undervisning af musikgrupper på over 25 elever. I Skolegade råder musikskolen over en lille koncertsal, men den mister skolen ved flytningen. Offentlige koncerter bliver intet problem for skolen. Hjørring har nok lokaler til den slags. - Der er jo eksempelvis Vendelbohus og det nye kunstmuseum, siger Anders Majlund Christensen. 2. etape til efteråret Når diskussionen om kommunens egne institutioners lokaler er afsluttet, kan man tage fat på næste etape i Dronningensgadekabalen. Vendsyssel Teater har således længe ønsket et øvelokale. I dag bruger teatret sin foyer. Øvelokalet kunne eventuelt lægges i den tidligere Vestre Skoles gamle gymnastiksal, der stadig bruges til gymnastik og andre formål. En sådan plan kræver dog, at der findes nye lokaler til de nuværende brugere, hvis det kan lade sig gøre. Den diskussion kommer formentlig til efteråret, når første etape er faldet på plads.