Musikskolen rammes hårdt

Leder frygter elevafgang efter takst-stigninger

AABYBRO:Aabybro Kommunes Musikskole rammes meget hårdt af Venstres forslag til budget 2003, som partiet vil vedtage i byrådet i morgen. Skolen skal nemlig spare 11 procent af sit budget, og det betyder blandt andet, at eleverne med solo-undervisning skal betale 50 procent mere, mens de øvrige hold bliver 11 procent dyrere for eleverne. - Jeg frygter, at færre får råd til at sende deres børn i musikskolen. Det er jeg ked af, men samtidig kan jeg godt se, at vi længe har haft de billigste takster for forældrebetaling i amtet, oplyser Erling Pilgaard, leder af Aabybro Kommunes Musikskole. Fra Aabybro Kommunes budget modtager musikskolen nu 1,8 millioner kroner, og derfor betyder en årlig besparelse på 200.000 kroner, at den skal spare cirka 11 procent. Samtidig er forældrenes samlede betaling for børnenes deltagelse på de forskellige hold i år på 430.000 kroner. - Derfor ville det betyde, at forældene skulle betale 50 procent mere, såfremt vi ville finde alle 200.000 kroner ved at sætte taksterne i vejret. Det ville skræmme for mange væk, siger Erling Pilgaard. Dyrere undervisning I stedet har han udarbejdet et forslag til et nyt budget for musikskolen, som skolens formand har accepteret, og som Venstres flertal i økonomiudvalget også har sagt god for. - Mit forslag er at forhøje taksterne med knapt 100.000 kroner til ialt 530.000 kroner. Vi forventer, at forhøjelserne vil betyde en afgang eller søgen væk fra solo- til hold-undervisning, så der bliver behov for cirka 400 færre undervisningstimer næste skoleår, hvorfor der kan spares andre cirka 100.000 kroner på lønudgifter, forklarer Erling Pilgaard. Med disse ændringer vil musikskolen stadig tilhøre den billigere ende af skolerne i amtet og ligge på linie med Aalborg og Pandrup og stadig ligge under Brønderslev, som hører til i den dyre ende. Samtidig lægger den lokale musikskole op til, at det først og fremmest bliver solo-undervisningen, som kommer til at bære den største del af byrderne. - Vi har mange elever i grundskolen og til babyrytmik, og vi benytter med 14 deltagere allerede større hold end på andre musikskoler. Derfor må brugerbetalingen for disse hold ikke stige for voldsomt, siger han. Derimod kommer betalingen for soloundervisningen til at stige med 50 procent. - Jeg kan ikke sige, hvor mange elever vi vil miste, men dette vil betyde, at flere vil søge over mod holdundervisningen fremfor den dyrere solo-undervisning. Desuden kan man frygte, at musikskolen vil få en social slagside og kun vil være for elever med forældre, som har råd til at sende deres børn i musikskolen, siger Erling Pilgaard. Musikolen har nu ialt cirka 1500 elever.