EMNER

Musikstudium søger studerende

Sidste år startede kun syv studerende på universitets musikstudium

Foto: Lars Paulilars.pauli@nordjyske.dk AALBORG: Da Aalborg Universitetet startede undervisningen i september, var der kun syv studerende, der begyndte på Institut for Musik og Musikterapi - Det er skidt når man har et stort lærerkorps, men ingen studerende, siger lektor på musikstudiet, Tore Mortensen. De få studerende har også stor økonomisk betydning for studiet, der får penge pr. elev. Tore Mortensen mener, at en af forklaringerne på det lave optag er, at man fra regeringens side opfordrer unge mennesker til en naturvidenskabelig uddannelse i stedet for en uddannelse inden for humaniora. - Mange er nervøse for at tage en humanistisk uddannelse, og de tænker over, om de kan få arbejde bagefter, siger han. I år ser det dog lysere ud for instituttet for 16 studerende meldt sig til optagelsesprøve på musikstudiet gennem kvote 2, og der mangler stadig ansøgerne gennem kvote 1. Studieleder Peder Kaj Pedersen mener, at det optimale antal er mellem 30-35. Det bedste er, når der er et antal studerende, som er deleligt med seks, for gennem studiet skal man lave mange opgaver i grupper med seks personer i hver.