Muslimer må acceptere gældende love

TEGNINGER:Ingen havde forudset, at Muhammed-tegninger, der er harmløse i vestlige samfund, kunne iværksætte eksplosioner i muslimske samfund med vold, nedbrænding af danske ambassader og afbrænding af Dannebrog. Situationen udnyttes indenrigspolitisk af de muslimske landes regeringer, der har store problemer med folkemasserne. Mennesker med muslimsk tro, lever og ånder ud fra deres overbevisning om religionen, islam og med Muhammed som profet. Det medfører had i muslimske lande til vestens kristne religion og anden kultur. Som en gave fra himlen dalede Muhammed-tegningerne ned til misbrug i muslimske kredse. Et lille land, Danmark, ville bespotte Muhammed. Med misinformation, Muhammed- og andre tegninger spredte delegationer af danske muslimer/imamer misnøje i Mellemøsten og i arabiske medier. Lunten var tændt, og bomben eksploderede. De har gjort ubodelig skade i Danmark og andre vestlige lande, men også i muslimske lande med ødelæggende uroligheder. Nu er Muhammed-konflikten et internationalt anliggende. Muslimer i vestlige lande må acceptere de gældende love og regler i pågældende lande.