Muslingedebatten skraber bunden

I krig og kærlighed gælder alle kneb siger man. I Danmarks Naturfredningsforening er man gået i krig mod det skrabende fiskeri efter muslinger og i kampens hede beskylder Poul Hald-Mortensen Fiskeridirektoratet for at favorisere skrabende fiskeri efter muslinger frem for muslingeproduktion på liner.

Påstanden om magtfordrejning sker på baggrund af, at fiskeridirektoratet i en konkret sag har nægtet tilladelse til en Muslingefarm i Venø bugt, samtidig med at direktoratet har udstedt tilladelser til fiskeri efter muslinger med skrabende redskaber i Lovns og Løgstør bredning. Sagen er, at i Løgstør og Lovns bredning har DTU-aqua foretaget en konsekvensvurdering af muslingefiskeriet. På baggrund af disse har Fiskeridirektoratet udstedt sine tilladelser. Som Poul Hald-Mortensen sikkert ved, har Fiskeridirektoratet i to tidligere tilfælde givet tilladelse til muslingeproduktion på liner i Venø Sund. Disse tilladelser blev ligeledes givet, efter at der var foretaget et grundigt udredningsarbejde af miljøkonsekvenserne. Status i Limfjorden er således, at der i år er givet tilladelse til muslingefiskeri på det hidtil grundigste faglige grundlag i alle de år, der har været fisket efter muslinger. Det kan i øvrigt nævnes, at Fiskeridirektoratet samlet set har givet over 60 tilladelser til lineproduktion af muslinger. Det er flere, end der samlet er givet til fiskeri med skrabende redskaber. Efter dette års ændring af fiskeriloven gælder det for alle typer af fiskeri og produktion, at de skal underkastes en grundig faglig konsekvensvurdering. I Fiskeridirektoratet arbejder vi for at fremme et bæredygtigt fiskeri. Målsætningen for vores arbejde er en ansvarlig forvaltning af naturressourcerne. Jeg håber, at Danmarks Naturfredningsforening hurtigt lægger skuffelsen over de givne tilladelser bag sig og igen begynder at samarbejde i stedet for at råbe beskyldninger mod medarbejdere, der passer deres arbejde og forvalter efter loven.