Muslingefiskere kan stadig nå årets kvote

Enighed blandt fiskerne kan afslutte strid på Limfjorden

muslinger kan blive en mangelvare, hvis konflikten blandt muslingefiskerne på Limfjorden ikke bliver løst snarest. Foto: Per Kolind

muslinger kan blive en mangelvare, hvis konflikten blandt muslingefiskerne på Limfjorden ikke bliver løst snarest. Foto: Per Kolind

LIMFJORDEN:Mandag 28. april håber de 51 fiskere, som har licens til at fiske muslinger i Limfjorden at kunne stævne ud for at redde forårets muslingefangster. Muslingefiskeriet har været blokeret nogle uger af den franske fabrik Royal DK, som ikke ville oplyse, hvor store fangster, de modtog fra fiskerbådene. Men efter et møde i Centralforeningen for Limfjordsfiskere er fiskerne blevet enige om, at det fremover skal være den enkelte fisker, som bliver ansvarlig for udarbejdelse af vejesedler og logbogsblad. - Vi regner med, at fiskerne går ind for den løsning, for vi skal have fundet en løsning, siger fiskernes formand Benny Andersen. Hvis fiskeriet kan gå i gang som planlagt 28. april, kan fiskerne lige akkurat nå at fange kvoten på 45 tons, som fiskerne tidligere på året blev enige om inden 1. juli, hvor muslingefiskeriet stoppes. Benny Andersen fortæller, at de enkelte både har mistet mellem 30.000 og 50.000 kr. i de uger, hvor fiskeriet har været blokeret. En lille trøst på såret har dog været et begrænset østersfiskeri. - Men det gælder om at komme i gang, for kvaliteten er god nok, siger Benny Andersen.