Muslinger får nye banker

Danmarks Fiskeriundersøgelser vil nu bygge nye muslingebanker i Limfjorden op fra bunden ved hjælp af tomme skaller fra blåmuslinger. Det oplyser DR Midt & Vest.

På ti år er bestanden af muslinger i Limfjorden faldet til det halve. Det skyldes iltsvind og overfiskeri. Men også vigtige bundmaterialer er forsvundet. Målet er, at fiskerne skal få flere muslinger at fange. Men også miljøet får gavn af de nye banker, fordi muslinger filtrerer vandet. Muslingeynglen mangler steder at sætte sig fast, fordi mange muslingebanker er ødelagt af fiskeriet. - Derfor bygger vi nye "kulturbanker" til ynglen, der hvor de gamle banker oprindeligt har været, fortæller seniorådgiver Per Dolmer fra Danmarks Fiskeriundersøgelser. Tomme muslingeskaller giver, foruden et fast holdepunkt, muslingeynglen beskyttelse mod krabber og andre rovdyr. Per Dolmer forventer at projektet kan komme i gang inden sommer.