Muslinger i Limfjorden gået til

Problemerne med iltsvind i fjorden er ved at være overstået, men det har kostet muslinger livet

NORDJYLLAND:For Limfjordens muslingefiskere kan forårets iltsvind i Limfjorden få alvorlige konsekvenser. Foreløbige undersøgelser viser, at i Lovns Bredning er manglen på ilt årsag til, at muslinger er gået til. Det er en udvikling, der fortsat vil blive fulgt af statens miljøcentre i Aalborg og Ringkøbing og af Dansk Skaldyrcenter på Mors samt Limfjordsfiskernes organisation. Biolog Carsten Fomsgaard, Dansk Skaldyrcenter, bekræfter, at der er muslinger, der er gået til. - Det er især på det lave vand, vi ser det, siger Carsten Fomsgaard. Normalt er muslinger forholdsvis gode til at klare iltsvind. Værre er det for børsteorme, der normalt er de første organismer der går til. Det skete i sidste uge i bl.a. Løgstør og Nibe bredninger. Men her lysner det. De seneste dage er der lavet undersøgelser ved Løgstør Bredning: - Og iltsvindet er nu ovre. Det, at isen er væk, har sammen med blæst betydet, at vandet næsten er blevet blandet op, siger civilingeniør Svend Åge Bendtsen, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aalborg. Det er helt usædvanligt med iltsvind på den her tid af året. Men det er den lange vinter, hvor is nærmest lagde låg på vandet, der har skabt problemerne. Samtidig har fjordens indhold af næringsstoffer været højere end tidligere vintre.