Muslingeskrab skal stoppes

Den danske fødevareministers beslutning om at tillade muslingeskrab i beskyttede havområder i Limfjorden er dårligt nyt for havmiljøet.

Muslingeskrab er enormt skadeligt for havbunden og det naturlige maritime miljø, og selv om fødevareminister Mette Gjerskov har stillet skærpede krav til, hvilke skrabeteknikker der benyttes, ændrer det ikke ved, at muslingeskrab per definition ikke er bæredygtigt. Ifølge en analyse fra DTU Aqua findes der desuden endnu ikke skrabemetoder, der kan forenes med den naturtilstand, EU-reglerne kræver for Limfjorden. Derfor er der meget, der taler for, at det danske muslingeskrab vil blive dømt til at være i strid med EU-retten. Det er ærgerligt, særligt i lyset af, at der findes alternative og bæredygtige metoder at fange muslinger på, nemlig line-dyrkning. Regeringen bør sende et signal om, at man ønsker at fremme bæredygtige fangstmetoder ved at sige nej til muslingeskrab. Danmark overtager til januar formandskabet i EU, og her kommer den danske fødevareminister til at sidde ved bordenden ved forhandlingerne om en reform af Den Fælles Fiskeripolitik i Europa. Men beslutningen om at tillade muslingeskrab sender et signal om, at Danmark ikke står ved sine ambitioner om at sikret et bæredygtigt fiskeri, såfremt der er danske arbejdspladser på spil. Og det er et helt forkert signal at sende, når vi skal forsøge at få lande som Spanien, som er EU"s største fiskerination, med om bord. Der er store forventninger til, at Danmark som formandsland vil bidrage til at skubbe reformen af fiskeripolitikken i en mere bæredygtig retning. Derfor er det ærgerligt, at Danmark giver grønt lys til en metode, som er til skade for miljøet. Fiskeriet og havmiljøet hænger uløseligt sammen, og EU står lige nu over for et valg: Skal vi fortsætte med at prioritere de metoder, der skader miljøet, eller skal vi satse på at udvikle et bæredygtigt fiskeri? Jeg håber, at den danske regering er mere ambitiøs, når den skal styre slagets gang ved forhandlingerne om en ny fiskeripolitik. Jeg så helst, at vi lavede et generelt forbud mod muslingeskrab, men må erkende, at det nok ikke er muligt. Men vi skal som minimum have sørget for, at metoden ikke bliver brugt i de beskyttede områder. Danmarks Naturfredningsforening venter på et svar fra EU-Kommissionen, som kommer i begyndelsen af 2012. Forventningen er, at Kommissionen vil konkludere, at muslingeskrab ikke lever op til kravene i de beskyttede områder, og dermed er forbudt i forhold til de nuværende EU-regler. Men hvis det ikke er tilfældet, vil jeg tage det op med fiskerikommissær Maria Damanaki og stille de nødvendige ændringsforslag til reformen, så vi sikrer, at der ikke skrabes muslinger i beskyttede områder.