Muslingestop koster arbejdspladser

Uvist hvornår fiskeriet åbner i Natura 2000-områderne

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Søren Mattesen, Vilsund Blue: Muslingesæsnen er begyndt med en tredjedel af den normale kvote. Vi havde håbet på hurtig afklaring fra fødevareministeren, men nu er vi nødt til at sige stop. Foto: Peter Mørk

Den manglende afklaring af fiskeri efter muslinger i de beskyttede Natura 2000-områder i Limfjorden kommer nu til at koste arbejdspladser. Fabrikkerne mangler muslinger. På Vilsund Blue's to fabrikker i Nykøbing er manglen på råvarer nu så stor, at virksomheden bebuder hjemsendelse af et større antal medarbejdere inden ugens udgang. - 10-15 af medarbejderne er ikke mødt ind endnu, og det kan blive nødvendigt at sende yderligere 10-15 medarbejdere hjem, hvis ikke der sker en afklaring af situationen inden ugens udgang, siger direktør Søren Mattesen fra Vilsund Blue. Han oplyser, at sæsonens fiskeri er gået i gang med en tredjedel af den normale kvote. - Men vi har hidtil valgt at holde vore folk inde i håbet om en snarlig afklaring fra Fødevareministeriet. En stor del af de ansatte har været beskæftiget med vedligeholdelse i perioden, men nu er vi nødt til at sige stop, siger han. På ny ministers bord Sagen er landet som en af de første på den nye fødevareminister Mette Gjerskovs (S) bord. Det er hvert år en politisk afgørelse, hvorvidt og i hvilket omfang, der må fanges muslinger i de beskyttede Natura 2000-områder. Muslingeudvalget med repræsentanter for erhvervet, skal foretage en indstilling til ministeren på baggrund af en vurdering af bestandens trivsel. Over for den står hensynet til naturen. Men i år er ministerens afgørelse yderligere kompliceret, idet EU har bebudet en retssag mod Danmark på grund af det fortsatte fangst efter såvel østers som blåmuslinger i Natura 2000-områderne. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har rejst sagen overfor EU med henvisning til de store skadevirkninger på livet i fjorden. Uvis tidshorisont I følge en talsmand i ministeriet er man opmærksom på udmeldingen fra Vilsund Blue. Både den og EUs åbningsskrivelse (forløberen for en retssag, red.) er på "nethinden" i ministeriet. Hvornår der sker en afklaring i forhold til åbning af årets fiskeri er uvist. Der er åbent for fiskeri udenfor Natura 2000-områderne. Sidste år blev 70 procent af muslingerne fanget her. Men en hurtig afklaring er vigtig både på kort og langt sigt. Manglen på produkter risikerer at koste os markedsandele og dermed også tab af arbejdspladser på langt sigt, siger Søren Mattesen. Allerede denne vinter kan det give problemer. Sidste år åbnede fiskeriet i Natura 2000-områderne 19. september, og midt i december måtte al fiskeri indstilles, da fjorden var frosset til. Søren Mattesen oplyser i øvrigt, at begrænsningen i fiskeriet ud over hjemsendelse af medarbejdere betyder, at investeringsprojekter i produktionsapparat samt produktudvikling er sat i stå indtil videre.