Insekter

Myg og myg er mange ting

Myg er en gruppe af insekter, som omfatter ca. 20 familier af primitive såkaldte tovinger, som sammen med fluer udgør ordenen Diptera. Tovinger grupperes i ni underordener, hvoraf otte betegnes som myg og én som fluer. F. eks. omfatter Stikmyg på verdensplan ca. 2000 arter, i Danmark dog omkring 30. Voksne myg har en stikkesnabel. Mange arter (f.eks. malariamyg) overfører sygdomme. Hunnerne er generende blodsugere - normalt først på sommeren. Mitter er små, kompakte 1-2 mm lange myg. Er generende på varme, stille dage og angriber især omkring øjne, ører og i hårkanten. Kvægmyg findes i 10-15 arter i Danmark. Stikker dyr, men også mennesker. Dansemyg omfatter flere tusinde arter, i Danmark dog kun knap 400. Den minder om stikmyg, men har ingen snabel og suger ikke blod. Stankelben er en myg af en artsrig familie med op til 300 arter her i landet. Andre udbredte myggearter her i landet er: Vintermyg, glansmyg, glasmyg, dixidae, sommerfuglemyg, vinduesmyg, hårmyg, svampemyg, gødningsmyg. Alene gødningsmyg er der 200 arter af her i landet.