Pædofili

Myndigheder begik ingen fejl i adoptionssag

NORDJYLLAND:De ansvarlige myndigheder gjorde som de skulle i den meget omdiskuterede adoptionssag fra Svenstrup. Både socialminister Eva Kjer Hansen og familieminister Lars Barfoed har vurderet, at myndighederne har handlet korrekt. Men på baggrund af sagen bliver reglerne nu strammet. Fremover skal kommunerne også spørges i internationale familieadoptioner som den i Svenstrup. Det har ikke været et krav tidligere. I sagen fra Svenstrup fik adoptivfaderen lov til at adoptere sin kones niece fra Thailand. Aalborg Kommune havde tidligere fået en anmeldelse om, at adoptivfaderen havde begået seksuelle krænkelser mod en anden pige. Den information fik adoptionsmyndighederne Nordjyllands Amt og Statsamtet i Nordjylland aldrig, fordi Aalborg Kommune ikke blev spurgt og ikke skulle spørges i sagen. Aalborg Kommune selv undersøgte sagen og fandt ikke, at der var grund til at gå videre med mistanken om pædofili. Det viste sig senere, at det var der al mulig grund til. Adoptivfaderen fik et år og 11 måneders fængsel for sexovergreb mod sin adoptivdatter og seksuelle krænkelser mod den anden pige. Aalborg Kommune kunne med loven i hånden af egen drift selv have informeret Statsamtet i Nordjylland om, at der var en mistanke om pædofili, selv om kommunen har tavshedspligt. Hvis altså kommunen på daværende tidspunkt havde vurderet informationen til at være så vigtigt at tavshedspligten skulle tilsidesættes. Socialministeriet vil i øvrigt præcisere i en vejledning til kommunerne, at de kan give supplerende oplysninger til adoptionsmyndighederne. Det kan foreksempel ske i de tilfælde hvor der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at give afslag på en plejetilladelse. Det er kommunen der giver plejetilladelsen, men amtet og statsamtet der er adoptionsmyndighed. 1. sektion side 5