- Myndigheder sylter forskning

Fritidsfiskere har flere gange rykket for forskningsresultater - uden held

LØGSTØR:To års forskningsarbejde om Limfjordens tilstand har endnu ikke givet resultater. Det er der utilfredshed med i foreningen Fritidsfiskerne i Vesthimmerland og Han Herred, som i aftes samlede medlemmerne til generalforsamling i Pavillon Christiansminde, Løgstør. - Der bliver stadig forsket i Limfjordsmodellen, som blev startet i 2002. Det er endnu ikke færdigt, selvom man har lovet det mange gange, sagde foreningens formand, Erik Andersen fra Aggersund, i sin beretning. Han har rykket for svar flere gange. - Hver gang er svaret det samme: At de forskellige myndigheder, som skal komme med data, sylter sagen. Jeg tror ikke, at der er grus i maskineriet men kæmpe sten, sagde Erik Andersen. Han er efterhånden ved at være træt af at rykke for svar. - Det sidste, jeg fik stukket i næsen, var, at jeg ikke var nem at samarbejde med. Men jeg har den holdning, at der ikke skal forskes kun for forskningens skyld, sagde Erik Andersen i aftes. Limfjordsmodellen er ellers et ambitiøst forskningsprojekt, der går ud på at samle alle de mange oplysninger, der indhentes af forskellige forskere. De bearbejdes i modellen, som så kan bruges til forskellige ting. For eksempel at se, hvad der sker med fiskebestanden, hvis man fjerner halvdelen af skarv og sæler. I øvrigt fik diskussionen om skarv nogle ord med på vejen af Erik Andersen, der ikke just er tlihænger for den fiskespisende fugl. Ifølge ham har Limfjorden en femtedel af alle Danmarks skarver. - Selvom man har indført en regulering, bliver der stadig flere. Nu er tallet for optalte reder nær de 40.000 i Danmark, men antallet af skarver er totalt med ungfugle nok over 300.000 stk, vurderede fritidsfiskernes formand. Det er ellers blevet tilladt at skyde skarv ved faststående fiskeredskaber. - Men det hjælper ikke ret meget, når vi stadig har kolonier, hvor der ikke må reguleres, sagde Erik Andersen. Han er ikke begejstret for, at en af Danmarks største kolonier - Tofte Sø - skal være nationalpark. - Det kan ikke være rigtigt, at beskyttet natur skal ødelægge anden natur. Det er fint, hvis de vil have så mange skarver der. Men så må de beholde dem inden for området, mente Erik Andersen.