Lokalpolitik

Myndigheder tøver med at tillade byggeri i skov

Forsvaret må vente længe på afgørelse

FREDERIKSHAVN:Forsvaret vil gerne have en principgodkendelse til, at en del af Fylleledet Skov mellem Frederikshavn og Kilden ændres til et attraktivt villakvarter. Ikke fordi Forsvaret vil kaste sig ud i byggebranchen, men fordi det vil afhænde skoven. Og en del af skoven vil Forsvaret gerne sælge til udstykning. Resten af skoven vil formentlig blive overdraget til kommunen og den eksisterende indhegning fjernet. Søværnet har ikke længere noget at bruge det nedlagte militære depotområde ved Brønderslevvej til. Men amtet stritter imod at give principgodkendelse til byggeri i skoven her og nu, og der vil formentlig gå flere år, før der rykker velbeslåede tilflyttere med vovse og Volvo ind i nyopførte villaer i skoven - om overhovedet nogensinde. Amtet vil lade byggeriet i skoven indgå en samlet planlægning for byvækst, og den planlægning ventes først færdig i løbt af næste år. I en samlet planlægning kan skovvillaerne kollidere med kommunens samtidige ønske om parcelhusudstykning i tilknytning til det planlagte skicenter i Frederikshavn Vest. Formanden for kommunens plan- og miljøudvalg, Anders Gram Mikkelsen (S), mener dog, at det antal huse, der bliver mulighed for at bygge i skoven, er så lille, at det ikke påvirker udviklingen andre steder. Skov- og Naturstyrelsen vul højst tillade 15-20 parcelhusgrunde i skoven. Fortidsminde Der er andre hurdler, som skal overvindes for at få lov til at bygge i skoven. En af dem er et registreret fortidsminde - en stenrøse. En røse er en egentlig en stendynge. Men Nordjyske fotograf fandt på sin recognosering i området kun nogle spredte, mosgroede sten. Fortidsminder er omgivet af en 100 meter beskyttelseslinje og en stor del af den påtænkte udstykning ligger inden for beskyttelseslinjen. Derfor vil byggeri forudsætte en dispensation. Det har ikke været muligt at få håndfaste oplysninger om fortidsmindet. Et bud lyder på en jernaldergrav, og Fylleledet Skov ligger tæt på jernalderkældrene (på modsatte side af Brønderslevvej). Arkæolog Torben Nilsson, Vendsysselske Historiske Museum, siger, at museet ikke har oplysninger om et fortidsminde i skoven. Men en dispensationsansøgning skal omkring museet. - Der vil ikke få lov at ske noget med området, uden museet har været inde over sagen, sigher Torben Nilsson. Arkæolog Annemarie Christensen, Nordjyllands Amt, ved heller ikke, hvad der gemmer sig i skoven og slet ikke, om det vil påvirke muligheden for at få lov til at bygge. - Dispensation fra beskyttelseslinjen vurderes fra sag til sag, siger hun. Forurening Det vil kræve store investeringer at klargøre Fylleledet til udstykning. De fleste af ammunitionsdepotets bygninger er af sikkerhedshensyn opført med tykke betonmure, og Forsvarets egne beregninger lyder på, at alene fjernelse af bestående bygningsanlæg i skoven koster 15 millioner kr. Dertil kommer en endnu ukendt udgift til miljørensning af jorden for olie og måske rester af ammunition. Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg har forlangt flere oplysninger om økonomien i projektet, før kommunen involverer sig yderligere i projektet i skoven.