Børnepasning

Myretuen får plads til 90 børn

Især to ændringsforslag blev diskuteret på byrådets endelige budgetmøde for budgettet 2004

ARDEN:Inden byrådsmødet i aftes var der blevet afleveret et protestbrev fra forældre i Valsgaard-området med 231 underskrifter. De var utilfredse med budgetforslaget om at bygge til børnehaven Myretuen, så den med en fjerde stue får en normering på 90 børn mod 60 i dag. Der var derfor lagt op til debat og stort fremmøde fra borgerne, da byrådspolitikerne skulle vedtage det endelige budget for 2004 i Arden Kommune. På den baggrund havde borgmester H.C. Maarup (S) valgt at flytte mødet til salen i Kulturhuset, så der ville være plads til de tilhørere, der måtte dukke op. Og det var ikke nogen fejldisposition. Mere end 40 borgere sad nemlig bænket på tilskuerrækkerne, da borgmesteren erklærede mødet for åbent, De var kommet for at overvære debatten omkring de to ændringsforslag, hvor Myretuen indgik i det ene. Niels Erik Poulsen (V) havde foreslået, at Arden Kommune skulle bygge en ny børnehave med plads til 30 børn i stedet for at lave en tilbygning til Myretuen, der vil give plads til 90 børn. - Og det er alt for mange børn at putte i en børnehave. Vi har ikke tradition i Arden Kommune for at banke så mange børn sammen i én børnehave, sagde Niels Erik Poulsen på mødet. Han argumenterede i stedet for, at en ny børnehave vil gøre Valsgaard mere attraktiv for tilflyttere. - Det kunne give området et løft, hvis vi lægger en ny børnehave derude. Så vil vi kunne sælge nogle flere grunde og få nogle flere indbyggere, pointerede politikeren. Dyrere i drift Han påpegede desuden, at det vil koste stort set det samme at bygge til Myretuen som at anlægge en helt ny børnehave. - Men den er lidt dyrere i drift, indrømmede han. De ekstra udgifter til driften af en ny børnehave løber op i 500.000 kroner, og dem vil Niels Erik Poulsen hente i kassebeholdningen. Og det var især det punkt, som modstanderne af Niels Erik Poulsens forslag slog på. Heriblandt borgmester H.C. Maarup (S). - Personligt foretrækker jeg små børnehaver. Men hvis vi først begynder at finansiere driften fra kassebeholdningen, så vil det være at spise af kagen hvert år, sagde borgmesteren. Han blev bakket op af Ib Henriksen (UP) - Det lyder som sød musik med en ny børnehave, og alle vil gerne støtte indlægget. Men pengene bestemmer, hvad der kan lade sig gøre. Og finansierer vi driften fra kassebeholdningen, så er vi inde på et helt nyt princip, påpegede Ib Henriksen. Niels Erik Poulsen forsvarede sig med, at flere indbyggere også vil give større indtægter, for eksempel godt 25.000 kroner i tilskud pr. indbygger. Men det argument bed ikke på Ib Henriksen, der i øvrigt påpegede, at Myretuen vil få løst problemer med toilet- og personaleforhold ved en tilbygning Ændringsforslaget blev herefter nedstemt med 11 stemmer mod fire. Andet forslag nedstemt Mødets andets ændringsforslag var stillet af Lars Koch Jørgensen (S), der er gået imod både sin gruppe og sit parti, for at få fjernet spareforslaget om at nedlægge Arden Kommunes støttepædagogkorps. I stedet vil han spare den omdiskuterede halve million på tandplejen. - Men jeg ved godt, at jeg står rimelig alene med det her, rundede han sit indlæg i debatten af med. Og det viste sig at være sandt, og som den eneste stemte han for sit forslag, mens de resterende 14 stemte imod.