Mystisk fiskedød i Mariager Fjord

Hobro Renseanlæg var under mistanke, da der lørdag blev slået alarm efter fundet af 15 døde ørreder omkring udløbet.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det er her i den inderste del af fjorden ved Hobro, der er fundet 15 døde havørreder. Mistanken faldt i første omgang på Hobro Renseanlæg. Foto: Michael Bygballe

Årsagen er ikke fundet endnu, men det er nogle af ofrene. En giftig alge er under mistanke, men intet er bevist endnu. Lystfiskere melder om fund af døde eller apatiske havørreder flere steder i Mariager Fjord. Da en hobroenser lørdag slog alarm efter at have fundet 15 døde ørreder omkring udløbet fra Hobro Renseanlæg, rykkede Mariagerfjord Kommunes miljøberedskab ud med flyderspærringer og det øvrige tunge skyts, men endte med kun at tage nogle vandprøver. Udslip fra renseanlæg - Vi frygtede, at der var sket et gift-udslip eller i hvert fald en aller anden form for forurening. - Men vi fandt ikke noget. Vandet så fint ud, der var levende småyngel og rejer, så umiddelbart kunne vi ikke gøre noget, fortæller indsatsleder Gerner Nielsen. Direktør Søren Erikstrup fra Mariagerfjord Vandservice kan også oplyse, at der på ingen måde har været driftsforstyrrelser på renseanlægget. Der er fundet døde havørreder inde ved Hobro, i Ørnedalsbugten og ved Kongsdal. Flere lystfiskere har også set stimer af ørreder, der ikke havde det godt eller var døende. Smådyr har det fint Tilsyneladende er det kun ørrederne der har det dårligt. Smådyr som kutlinge, hundestejler, rejer og krabber har det umiddelbart fint. - Det indikerer, at der ikke er tale om iltproblemer eller forgiftning, og når der er fundet døde fisk flere steder i fjorden, kan det heller ikke komme fra renseanlægget i Hobro, lyder meldingen fra biolog Sven Bråten, Naturstyrelsen Aalborg. Hans bedste bud på årsagen til fiskedøden lyder på giftige alger. Da fjordens lille miljøskib "Maria" tog prøver i tirsdags , var iltindholdet meget højt, hvad der indikerer et stort algeindhold. Normalt på denne årstid sker der en eller to opblomstringer af brunalgen (kiselalge) skeletonema, men den plejer ikke at slå fisk ihjel. I 1998 døde hornfisk og laks i norske havbrug efter opblomstring af en ny alge, chattonella, i danske farvande, formentlig fragtet hertil i skibenes ballasttanke. Sætter sig på gællerne Charttonellaen sætter sig på fiskenes gæller, så fiskene de ikke kan trække vejret ordentligt. Ved store koncentrationer bliver kvalt. I marts døde en del havørreder i Odense Fjord på grund af charttonella-alger, og Sven Bråten vil ikke afvise, at det samme nu sker i Mariager Fjord. - Vi har taget algeprøver med fra vores seneste tur med "Maria" på Mariager Fjord og vil have resultaterne i løbet af nogle dage. Nye prøve i næste uge - Og når vi skal af sted igen i næste uge, vil vi koncentrere os om at få taget nogle algeprøver, tilføjer Svend Bråten. - Og hvad kan man så gøre ved det, hvis der er tale om chattonella-angreb? - Tjaa, det bliver hurtigt politisk, fordi det jo handler om et højt indhold af næringsstoffer i fjorden, og som min datter foreslog: - at vi bare skulle samle algerne op - det går nok ikke, tilføjer Naturstyrelsens biolog.