Mystisk leder-stop

Røde Kors plejehjem har for anden gang på to år mistet en leder ganske pludseligt. Ingen af de indblandede vil fortælle hvorfor

Plejehjemmet Røde Kors Hjemmet i Løgstør står for anden gang på to år pludseligt uden leder. NORDJYSKE Stiftstidende erfarer, at leder Hanne Aagaard stoppede uden varsel den 19. november. Hanne Aagaard selv ønsker ikke at udtale sig, men efter andres oplysninger har hun selv sagt op, mere eller mindre frivilligt. Årsagen til den bratte afsked med arbejdspladsen er ikke oplyst, men det korte, hemmelighedsfulde forløb antyder kraftigt, at der enten er uregelmæssigheder eller meget stærke uenigheder bag stoppet. En seddel på en opslagstavle - En dag stod der pludselig en seddel på en opslagstavle om, at hun var stoppet. Der stod ikke noget om hvorfor. Hverken personale, beboere eller pårørende ved hvad der ligger bag. Det skaber stor frustration hos alle, at der er det hemmelighedskræmmeri, siger en med jævnlig berøring med hjemmet, som ikke ønsker at udtale sig med navn. En anden, som også er godt bekendt med stedet, har oplevet situationen på tilsvarende måde. Bestyrelsesformand Bitten Vendelbo vil kun bekræfte, at Hanne Aagaard er fratrådt, og at det er Hanne Aagaard selv, der har valgt at fratræde stillingen. - Mere får I mig ikke til at sige om den sag, lyder det fra Bitten Vendelbo. Også ballade i 2008 Hanne Aagaard nåede at være leder af Røde Kors Hjemmet i lidt over halvandet år. Hun trådte til i marts 2009 efter at der i flere måneder havde været store uenigheder mellem den daværende leder og fire mellemledere. Hanne Aagaard var som souschef selv en af disse mellemledere, og striden kulminerede i september for to år siden, da modparterne - mellemlederne og den daværende leder - sygemeldte sig. Betingelser Mellemlederne meldte sig efter få dage raske, men betingede sig, at bestyrelsen garanterede, at de ikke atter skulle møde den daværende forstander på hjemmet. Løftet fik de indtil et møde med lederen og hendes fagforening var afholdt. Herefter blev den daværende leder fritstillet og Hanne Aagaard gjort til leder. Også dengang gav fremgangsmåden ved lederens stop anledning til stor frustration blandt især blandt de ansatte, erfarer NORDJYSKE. Ingen kommentarer Røde Kors Hjemmet i Løgstør er en selvejende institution med nære bånd til Vesthimmerland Kommune. Her bor 35 ældre, der plejes af et personale på godt 40 ansatte. Forstander Hanne Aagaard har som sagt ikke ønsket at udtale sig, og hos hendes fagorganisation, Dansk Sygeplejeråd, er det ikke lykkedes at få kontakt til kredschef Iben Gravesen for en eventuel kommentar om sagen. Formanden for kommunens sundhedsudvalg, Kirsten Moesgaard (K) var ikke bekendt med sagen, da NORDJYSKE orienterede hende om den. Hun nåede ikke at vende tilbage med nyt inden redaktionens slutning.