Mystisk musestige

?Tak for dine meget underholdende og bevidshedsudvidende spalter. Fornylig beskrev du på sædvanlig udmærket vis, hvordan rigtige mænd murer - også selvom disse rigtige mænd er nogle amatører som jeg. Du skriver: ... dels skal hver tredie fuge forstærkes med jern - i praksis en "musestige", som lægges i mørtlen. Nu er der nogle af os, der er så meget amatører, at vi ikke ved hvad en "musestige" er, og heller ikke lige ved, hvordan den lægges ind. Kunne du ikke vise et billede af den og det? Rio Ordell !Du har helt ret, at den ordknappe forklaring kalder på et illustrerende billede, hvilket jeg da også forlængst har lavet. Men billedet blev på grund af en misforståelse ikke bragt i avisen. Det råder vi nu bod på, så du nu kan se, hvorfor det hedder en musestige. Det ligner simpelhen en lille stige. Og du presser den ganske enkelt ned i mørtlen, før du stiller blokken ovenpå, eller du lægger den før mørtlen - der er frit valg på alle hylder. Musestigen sikrer en større sammenhængskraft i murværket, og det kræver reglementet, når der er tale om en bærende væg - altså den, som tagkonstruktionen hviler på. Kjeld Bjerre