Mystiske dødsfald i psykiatrien

Et stort antal psykiatriske patienter dør hvert år, uden at nogen ved hvorfor. I 2006 døde psykisk syge døde uden kendt dødsårsag - pilen peger mod medicinen.

NORDJYSKE har fået aktindsigt i oplysninger fra Dødsårsagsregisteret. Tallene viser, at 158 psykiatriske patienter døde i 2006, hvor dødsårsagen er angivet som psykose. Året før var tallet 156. Man dør normalt ikke af en psykose, men dødsfaldene kategoriseres på den måde, når man ikke har andet på patienten, og dette er angivet på dødsattesten som eneste diagnose. Eller hvis patienten dør af en bivirkning til behandling af sygdommen. - Man kan ikke udelukke, at der gemmer sig medicinrelaterede dødsfald. Det er sikkert forklaringen i en del af de dødfundne tilfælde af patienter med mental lidelse. Hvor stor en del kan vi ikke vide, siger afdelingslæge Ole B. Larsen fra Sundhedsstyrelsen. I 2001 var der tale om 81 dødsfald. Fordoblingen frem til 2006 er sket i en periode, hvor forbruget af antipsykotisk medicin er steget kraftigt. - Vi ved så lidt om, hvorfor de dør. Vi bør undersøge det så godt som muligt, men noget kunne tyde på, at det ikke sker nu. Som forsker og som læge synes jeg, at der bør obduceres, hver gang en patient, der får antipsykotisk medicin, dør uforklarligt, siger Jimmi Nielsen fra Psykiatrien i Region Nordjylland. Sundhedsstyrelsen afviser rutinemæssig obduktion på området. For ét år siden faldt 42-årige Mike Kent Lynge Andersen om i sin lejlighed i Klingenberg Centeret i Aalborg. Han var skizofren og fik medicin i mængder og kombinationer, som er i direkte strid med Sundshedsstyrelsens anbefalinger. Men dødsfaldet blev aldrig ordentligt undersøgt.