Myter - ikke fakta

Der er for tiden en livlig debat om supplerende dagpenge. En debat, som er præget af mange myter. Både i Folketinget, hvor vi netop nu behandler et lovforslag om supplerende dagpenge.

SUPP. DAGPENGE: Der er for tiden en livlig debat om supplerende dagpenge. En debat, som er præget af mange myter. Både i Folketinget, hvor vi netop nu behandler et lovforslag om supplerende dagpenge. Og i Nordjylland, hvor ikke mindst Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne her i NORDJYSKE Stiftstidende flere gange har bidraget med myter om, hvad lovforslaget handler om. En af myterne er, at vi fjerner de supplerende dagpenge fra en række mennesker, f.eks. fiskepigerne i Nordjylland. En anden myte er, at vi har "snydt" forligspartierne, fordi personer, som bliver sendt hjem, når der ikke er mere arbejde, som noget nyt bliver omfattet af de nye regler. Lad mig slå fast med det samme. Det er myter. Det er ikke fakta. Vi fjerner ikke retten til supplerende dagpenge, hverken for fiskepiger eller andre mennesker. Og vi har ikke snydt forligspartierne – langt de fleste hjemsendte har altid været omfattet af den tidsbegrænsning, der er i reglerne. Derfor bliver de naturligt nok også omfattet af den nye tidsbegrænsning. I modsætning til Bjarne Laustsen og Socialdemokraterne, tager vi i regeringen ansvar og finder løsninger på de udfordringer, vi står over for. Jeg vil gerne minde Bjarne Laustsen om, at vi mangler arbejdskraft i Danmark – både på kort og langt sigt. Og lovforslaget om supplerende dagpenge handler i bund og grund om at flytte mennesker fra deltidsarbejde til fuldtidsarbejde. Vi har brug for, at alle dem, som kan og vil arbejde på fuld tid, rent faktisk også arbejder på fuld tid. Fakta er, at vi ikke afskaffer de supplerende dagpenge. Vi justerer blot på den periode, man kan modtage supplerende dagpenge i, fra 52 uger inden for 70 uger til 30 uger inden for 104 uger. Det gør vi for at sikre, at supplerende dagpenge ikke er et offentligt tilskud til mere eller mindre permanent deltidsarbejde. Fakta er, at vi ikke snyder forligspartierne. Vi ønsker at ændre reglerne om supplerende dagpenge, så reglerne fremover bliver ens for alle. Uanset om man er ansat med et opsigelsesvarsel eller ej, får man samme ret til supplerende dagpenge. Jeg synes, det er rimeligt, at der gælder samme regler for alle på arbejdsmarkedet – og at nogle grupper ikke kan modtage supplerende dagpenge i det uendelige. Bjarne Laustsen var – og dermed også Socialdemokraterne – oven i købet enig i, at der skal være ens regler for alle, da vi behandlede lovforslaget i Folketinget første gang i april. Han begrundede det med, at det er helt urimeligt, at man kan gå i evig tid på supplerende dagpenge. Det undrer mig, at Bjarne Laustsen har skiftet mening i løbet af den sidste måned. Med de nye regler ønsker vi, at virksomheder og medarbejdere i højere grad efterspørger og udbyder arbejde på fuld tid. Det gælder også i Nordjylland.