Lokalpolitik

Mytteri mod Kaptain

FREDERIKSHAVN:Budgetdebatten i sammenlægningsudvalget afslørede sprækker i enigheden mellem medlemmer af Venstregruppen. Gruppeformand Hans Jørgen Kaptain førte det tunge skyts i felten mod de gamle kommuners byråd for manglede effektivitet og for at have påført Ny Frederikshavn store afdragsforpligtelser gennem låneoptagelse. Især kritiserede han socialdemokraterne og borgmester Erik Sørensen for at forflygtige ansvaret for storkommunens økonomi. Men Venstres gruppeformand i ”Gammel Frederikshavn Kommmune”, John Christensen, følte sig under debatten foranlediget til at pointere, at han faktisk er stolt af, at byrådet i Frederikshavn har magtet at realisere mange visioner i fælleskab de seneste fem år. - Jeg er sikker på, at sådan har byrådsmedlemmer i de andre kommuner det også. John Christensen opfordrede til, at sammenlægningsudvalget skaber en vision for, hvad de vil med Ny Frederikshavn Kommune. - Så har vi et sigtemål at gå efter. Jeg håber, at vi sammen kan nå frem til at sige, at ”det er det, vi vil”. Hvis det bliver mudderkastning hele vejen rundt, så når vi ingen vegne. Borgmester Erik Sørensen (S) kvitterede ved specielt at fremhæve John Christensen indlæg ved afslutningen af budgetdebatten og ved komme en finte til det lille mytteri blandt Kaptains besætning. - Det er første gang, en Venstremand fået lov at sige det, sagde han.