Lokalpolitik

Én fugl i hånden...

Slut med at planlægge "med bind for øjnene", siger Venstre og konservative

FREDERIKSHAVN:I oktober vedtog byrådet kommunens budget for 2009 - inklusiv Den Store Plan. De sidste fire ord er nu sløjfet, men hvad værre er: Indtægten fra det forventede salg af el- og varmeforsyningen må politikerne se i vejviseren efter, og dermed er de økonomiske forudsætninger ændret radikalt. På et møde i kredsen af "budgetejere" onsdag aften blev alle aftaler, der omfatter Den Store Plan nulstillet. De enkelte partier står frit og nu forestår et større oprydnings- og udredningsarbejde over "rigets sande tilstand". Grundig analyse Ifølge Venstres spidskandidat, Lars Møller, er der nu behov for en grundig analyse af den kommunale økonomi. - Vi må have overblik over, hvordan det ser ud nu. Baggrunden for de planlagte investeringer er ikke længere til stede, og i stedet for at planlægge ud fra usikre skøn om, hvad vi måske, måske ikke kan sælge, må vi planlægge ud fra, hvad vi konkret ved. Venstre vil også være med til at styrke folkeskolen, men vi vil ikke med bind for øjnene smide penge ud til renovering af skoler, der måske ikke skal bruges om få år. Salgsindtægter udeblev Venstre har tidligere anbefalet, at den kommunale administration, der ikke bliver plads til på det renoverede rådhus, flyttes til SKATs bygning på havnen i Frederikshavn.Den plan kan blive aktuel, hvis salget af Værkergrunden heller ikke bliver til noget. - I det hele taget er der en del af de salgsindtægter, vi har kalkuleret med i budget 2008, der ikke bliver til noget, så alt i alt står vi i en meget vanskelig situation, siger Lars Møller. C: Forsyning må indfri lån Ifølge Peter Nielsen, de konservative, har en ny skole ingen gang på jorden, medmindre regeringen åbner op for ekstraordinær adgang til nye lån for at sætte gang i samfundsøkonomien. - Siden den nye kommune startede, har vi brugt mellem 200 og 300 mio. kr. mere end budgetteret, og nu har vi så mistet en salgsindtægt budgetsat til 500 mio. kr., så vi er under meget hårdt pres. Nu beder vi Forsyningen om at indfri et lån på 88 mio. kr. og derudover har vi mulighed for at bringe midler fra salget af Elsam-aktier og andre aktiver i spil, siger Peter Nielsen. I eftermiddag mødes styregruppen om Frederikshavn midtby og kigger nærmere på planerne for renovering af rådhuset og buddene på Værkergrunden. Økonomiudvalget mødes ekstraordinært tirsdag morgen og planen er, at hele komplekset skal behandles i byrådet onsdag i næste uge. Det lykkedes torsdag ikke at få en kommentar fra borgmester Erik Sørensen.