Lokalpolitik

Én gang til for overborgmesteren

Man kunne her til morgen (12.10.) i Radioavisen høre, at overborgmester Rit Bjerregaard

(S) er citeret for at gentage den socialdemokratiske løgn om, at ”regeringen stjæler fra Landsbyggefonden”, der tidligere på ugen blev husstandsomdelt på et farvestrålende A4-papir i almennyttige lejeboliger af viceværten - vel for er mangles bekendende socialdemokrater til den slags løgnagtige påstande, som jeg kommenterede her (11.10). Vi skal huske, at Rit Bjerregaards spinddoktor til kommunalvalget i 2005, Louise Høst, opstiller her i Nordjylland ved næste valg. Ritt Bjerregaards løgn er nu i forklædningen af, at midlerne ca. 3 milliarder skulle være ”lånt” af lejerne til kvartersløft for at undgå ghettodannelser. Vi skal stadigvæk huske på, at Landsbyggefonden i praksis fungerer som en lånekasse, så der følger automatisk huslejestigning med, når man ”får” eller rettere ”låner” penge derfra. Det giver derfor god mening, at regeringen har valgt at følge Landsbyggefondens oprindelige formål at bruge pengene til nybyggeri. Siden VK-regeringen med støtte fra DF tiltrådte i 2001, har det været muligt mod en mindre huslejestigning at indbetale til en renoveringskonto for afdelingen, der administreres af boligforeningen som tilgodehavende. Jeg antager derfor, alle afdelingsbestyrelser har fået denne huslejestigning påskrevet. Vi i Skørping Boligforening på 43 lejemål har 3,2 mia. mon ikke der er 43.000 lejemål i almennyttige boliger i Kbh., så overborgmester Rit Bjerregaard derfor allerede har 3.2 mia. spredt ud over den københavnske boligmasse til kvartersløft, hvis ædle formål er at undgå ghettodannelser? Disse penge har samtidig den fordel, at de ikke automatisk genererer huslejestigning!