Én gang til...

Vi bliver nødt til at tage den endnu en gang for prins Tage (Leegaard).

I NORDJYSKE postulerer han, at jeg ikke ville røbe, hvad Socialdemokratiet vil gøre ved den massakre, som regeringen og Dansk Folkeparti har lavet på dagpengesystemet. Hvis nu Leegaard havde været til stede under første-, anden- og tredjebehandlingen af forslaget L 224, så ville han have fået alle sine spørgsmål besvaret. Nu kan det også kan læses på Folketingets hjemmeside, hvad der blev sagt vedrørende behandlingen af L 224, hvor jeg var mit partis ordfører. Her sagde jeg, at Socialdemokratiet ville rulle forringelserne tilbage ved at tilbageføre de sparede penge og så bede arbejdsmarkedet om at lave en intelligent trepartsaftale; lidt ligesom vi gjorde i 1990’erne. Det særligt problematiske – ud over det uimodsigelige faktum, at regeringen lovede ikke at røre dagpengene – er, at ud over halveringen af dagpengeperioden fordobler man også genoptjeningsperioden. Her til efteråret kommer de med en firdobling af beregningsperioden. Da vi forkortede dagpengeperioden i 1990’erne (i øvrigt via en trepartsaftale, som også de konservative tilsluttede sig), var det kun periodens længde, vi rørte ved, og dengang var det også opgangstider på arbejdsmarkedet. Og samtidig var der langt bedre muligheder for opkvalificering og uddannelse. Det er der ikke nu, hvor flere bliver langtidsledige og oven i købet i en situation, hvor regeringen har valgt at stramme voldsomt på reglerne om supplerende dagpenge. Det var en sag, Tage Leegaard burde have været optaget af, fordi bl.a. fiskepigerne i Thy og på Mors er hårdt ramt – som man har kunnet læse i NORDJYSKE de sidste dage. Ifølge fagforbundet 3F er der adskillige af deres medlemmer, som kun har ganske få ugers dagpengeret tilbage, hvorefter de bliver tvunget til at kvitte jobbet. Altså: Regeringen skaber flere ledige, ikke færre.