Lokalpolitik

Én motorvej nok

Som udgangspunkt må én motorvejsforbindelse være tilstrækkelig til at afvikle trafikken omkring en dansk storby. At opbygge net af bymotorveje bør høre umoderne amerikanske storbyer til.

Det er et velkendt fænomen, at når man bygger nye veje, skabes der mere trafik. Det vil være stik mod de flestes intentioner, herunder Aalborg Byråds tilslutning til Aalborg Commitments, bæredygtighedsstrategien og den klimastrategi byrådet behandler i september. Derfor må det fornuftige være at se på, hvordan den eksisterende østforbindelse kan forstærkes i fjordkrydsningen, kombineret med en bevidst styring af trafikmængderne på Vesterbro-Hobrovej gennem signalregulering. Det vil også være fornuftigt at se på, hvordan man bedre kan binde lokaltrafikken sammen på tværs af fjorden. De få minutter, Vestforbindelsen kan spares for den mindre andel af biler, der kommer fra Jammerbugt Kommune og skal videre mod den sydlige del af Aalborg, er ikke omkostningerne værd. Mon ikke vi kan leve med den eksisterende rejsetid? (fire minutter længere end med en Vestforbindelse), frem for at sætte landskabet og naturen over styr i den ene halvdel af regionens ellers attraktive storby. I såvel den sammenfattende rapport som i miljøvurderingerne holdes de reelle trafiktal i Aalborg skjult. Ser man på den sammenfattende rapports gennemgang af beregnede trafikmængder i 2020 (side 66-67), fremgår det fx, at Egholmlinjen kun vil betyde mindre trafik på vejnettet, bortset fra Svalegårdsvej, hvor trafikken stiger med en hverdagsdøgntrafik på 4.100. I VVM-rapporten fra 2003 fremgik ellers, at 8.800 biler ekstra ville søge fra Aalborg til Nørholmsvejstilslutningen. Debatten og beslutningen om valg af linjeføringen er dermed frataget et vigtigt parameter, idet trafiktallene tilsyneladende gælder i snittet ved Kong Christians Allé. Vi må gætte os til konsekvenserne for trafikken i den vestlige del af de eksisterende veje i Vestaalborg, som Hasserisvej, Strøybergsvej, Annebergvej, Mølholmsvej osv! I Vestbyen bor omtrent lige så mange mennesker som i Aalborg Øst, men de bor på en syvende del af Aalborg Østs areal. Derfor er det et voldsomt og ødelæggende indgreb at spolere friarealerne omkring bydelen. Dette er derfor selvsagt en indsigelse mod Vestforbindelsernes forringelser af landskabet, adgangen til den i en storbysammenhæng enestående uforstyrrede natur, vi har i fjordengene og på Egholm, de forøgede miljøbelastninger og mod Lindholmlinjens kulturelt og socialt forarmende gennemskæring af Vestbyens rekreative anlæg.