Én skole og ledelse på Bavnebakken

LÆSERBREV.

Lene Aalestrup (K).

Lene Aalestrup (K).

BAVNEBAKKEN:En samlet skole skal det være. Bavnebakkeskolen har helt tilbage fra min tid som elev på skolen, været en yderst velfungerende skole, som altid har fungeret godt med en stærk ledelse og en yderst kompetent og homogen medarbejdergruppe. Dette har også været afspejlet i et stort antal ansøgere uanset om det har været til faste- eller vikarstillinger. Nu kommer jeg som forældre på skolen og oplever den samme gode stemning - elevernes glæde af hinanden på tværs af alle aldersgrupper, venskaber der bliver knyttet uanset alder og køn, gode ældre forbilleder, det er det, der giver en god udvikling, tryghed og trivsel. Der er brug for mere plads og renovering af skolen, men med en ændring i lokalplanen, opkøb af grunde og en udbygning af skolen er denne udfordring godt på vej til at være løst til stor tilfredshed for rigtig mange som har tilknytning til skolen. Skolen har en god central beliggenhed som vægtes højt, og når et barn starter på en overbygningsskole, er det optimale at starte i 0-klasse og forsætte der indtil 9-klasse. At dele medarbejderne på flere forskellige adresser gør, at en del af team ånden, sparringen og fleksibiliteten mistes. Den fælles samtale i blandt lærerne i frokostpausen, som løser mange planlægningsmæssige ting i hverdagen eller det natur og teknik lokale, film rum, smedjen, værkstedet, skolekøkkenet eller andre lokaler, som kan benyttes af indskolingen, giver nogle gode fleksible muligheder i hverdagen. Hallen, gymnastiksalen, som lige er i nærheden, eller de ældre elever, som bidrager som tovholder, i skole bod, skolepatrulje og det spændende møde mellem små og store ved skolefest, musical og forårskoncerten, møder de først i 4 klasse, når de kommer fra indskolingssatellitten Øst for banen. En god velfungerende skole kommer der forslag om, at dele over i to og lave indskoling Øst for banen og resten af elevgruppe forbliver på Bavnebakkeskolens nuværende adresse. Det vil sige to skoler med fælles ledelse, hvilket jeg aldrig har set som en styrkelse af nogen skole. Hvis man ud i fremtiden får brug for en helt ny skole Øst for banen, går jeg meget ind for det, men så skal det være en ny skole fra 0-klasse og opefter, som hverken berører Karensmindeskolen eller Bavnebakkeskolen som overbygningsskoler med 0-9 klassetrin. Bliver der behov for dette på sigt, vil jeg meget gerne arbejde for det, men ikke på nuværende tidspunkt. Jeg mener udfordringen kan løses på bedste vis ved at styrke Bavnebakkeskolen ved den nuværende placering med rigtig gode og langtidsholdbare løsningsforslag både til gavn for skolen, by forskønnelse og trafiksikkerheden på Viborgvej. En samlet skole med én samlet ledelse vil jeg arbejde for. Det er den rigtige løsning for Bavnebakkeskolen, deres ansatte og eleverne, så jeg bakker fuldt op om skolebestyrelsens ønske for skolen fremtid, både som tidligere elev, forælder og politiker.