EMNER

Én stat for alle

ISRAEL:Fordømmelserne af henholdsvis israelere og palæstinensere flyver igennem luften, og politikerne kræver våbenhviler i lange baner. Men meget få taler om, hvordan der for alvor skal skabes fred i den ulykkelige stribe jord imellem Jordan-floden og Middelhavet som nogen kalder Israel og andre Palæstina. Og når politikerne endelig svinger sig op til at diskutere dette spørgsmål, så snakker de altid om oprettelsen af en palæstinensisk stat ved siden af Israel. Men den løsning er, i det omfang den er praktisk gennemførlig, imidlertid en garanti for fortsat ufred. Idéen om to stater udspringer af israelernes ønske om en rent jødisk stat uden arabere, muslimer og andre, der kan formudre billedet af deres ideal. Men det lader sig ikke gøre - i hvert fald ikke uden ekstreme menneskelige ofre. En levedygtig palæstinensisk stat vil kræve, at denne stat har et sammenhængende territorium. Som det ser ud nu, er Vestbredden delt op i tre større områder og flere mindre områder uden forbindelse til hinanden, og adskilt af israelske bosættelser og mure. Oprettelsen af en stat, der er acceptabel for palæstinenserne, forudsætter derfor tvangsforflytning af over 600.000 israelere fra palæstinensisk territorium. På den anden side vil en rent jødisk stat kræve tvangsforflyttelse af ca. 1.000.000 arabere bosiddende i det nuværende anerkendte Israel. Det anser jeg for en umulighed, og ethvert forsøg i den retning vil resultere i død og ødelæggelse i et omfang, vi endnu ikke har set magen til. Derfor mener jeg, at der kun er en farbar vej. Nemlig oprettelsen af én sekulær stat i hele området mellem Jordan-floden og Middelhavet for alle de nuværende beboere, uanset tro og etnicitet. Første skridt henimod dette må være indsættelsen af en stærk FN-styrke til at afvæbne og opløse den israelske hær og de væbnede palæstinensiske grupper. Dernæst indkalde til en grundlovgivende forsamling (uden skelen til hvem der måtte være terrorister efter denne eller hin definition), og igangsættelse af en storstilet forsoningsproces a la processen i Sydafrika.