Én vej ud

KRISE:Nye tal fra Danmarks Statistik viser et fald på hele 17.000 beskæftigede i 3. kvartal i 2011 - det største fald i beskæftigelsen siden 2009, og størstedelen af faldet er sket i den private sektor. Det er dybt alvorlige tal, som viser, at Danmark ganske enkelt er på vej i den helt forkerte retning. Danmarks motor er ved at gå i stå, og det kan få drastiske konsekvenser for landet, hvis ikke vi griber ind. De nye tal er endnu værre, end forventningerne i både nationalregnskabet og i ledighedsstatistikken tidligere har indikeret. De kan få alvorlige konsekvenser, fordi det vil trække både forbruget og investeringerne endnu mere ned og dermed koste yderligere vækst og velstand for Danmark. Der ér en vej ud af krisen - men det kræver godt gammeldags knofedt, og det får vi kun, hvis vi gennemfører de store og nødvendige reformer af arbejdsmarkedet, skattesystemet og den offentlige sektor. Det har hverken VK eller SRSF desværre haft det nødvendige mod til at gennemføre - jeg håber, at de snart vågner op af tornerosesøvnen.