Når affald bliver til energi

De besøgende var meget interesserede i at høre om genbrug af det brændte affald

7
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Gæsterne fik lov at komme tæt på hele processen og kigge ind i ovnen, hvor temperaturen er 1100 grader.

Affaldskraftvarmeværket på Vendsysselvej er normalt ikke et sted, borgerne kigger ind. Til gengæld ender al folks affald derude, bliver blandet og samlet op af en stor klo og smidt ind i ovnen, der er 1100 grader. Ens eget affald kunne cirka 250 besøgende se fra det store kontrolrum, der var en af stoppestederne på den grundige rundvisning, som de ansatte stod for. - Folk var meget interesserede i at høre, hvad der kan genbruges, og kunne vi så forklare, at 80 procent kan bruges til energi og 20 procent ender som slagger ude på lossepladsen i Ravnshøj, hvor det også bliver sorteret og så endelig bliver det brugt til at fylde i vores veje, forklarede teknisk chef på anlægget Orla Frederiksen. Han stod selv for 12 rundvisninger i løbet af søndagen, og oplevede en stor interesse fra de besøgende. Og det er heller ikke hver dag, man får lov at se stedet. - Vi havde sidst åbent hus, da anlægget startede, og det gjorde vi i 1993, fortæller Finn E. Sørensen, som vi møder i kontrolrummet, der er døgnbemandet. Frem til i år var affaldskraftvarmeværket ejet af DONG, men nu er det overtaget af AVØ, som igen ejes af kommunen. Formanden for AVØ Brian Pedersen var også tilstede, og flere af de besøgende ville vide, om fjernvarmen bliver billigere i Frederikshavn. - Der var blandt andet en, der havde fundet alle varmepriserne i landet og spurgte om hvorfor Frederikshavn var så dyrt, siger Brian Pedersen, der svarede, at prisen allerede er sat ned, og hvis ellers gaspriserne arter sig, så vil prisen pr. MW blive sat yderligere ned. - Nu har vi købt Affaldskraftvarmeanlægget til det nedskrevne værdi, og det betyder, at det er billigt at brænde affald af. Varmeforsyningen kan så købe overskudsvarmen billigere, og meget billigere end naturgas, forklarede han. Udover genbruget af affaldet var de besøgende også interesseret i at høre om røgen, og hvordan den bliver renset. Orla Frederiksen kunne vise folk den store turbine, der producerer strøm fra dampen, som kommer når ovnen brænder. Så kunne han i øvrigt også fortælle, at der altid er rent rundt omkring på værket. Bortset fra rummet hvor skraldebilerne smider affaldet var der faktisk heller ingen luftgener for os gæster.