Lokalpolitik

Når bare det bliver pænere

Embedsmændene sagde nej til husbyggeri ved Løkken, politikerne siger ja

LØKKEN:Ejeren af en tidligere minkfarm ved Vrenstedvej lidt uden for Løkken vil gerne rive de ruinlignende bygninger på ejendommen ned og bygge et nyt enfamiliehus. Det sagde Hjørring Kommunes forvaltning nej til tidligere på året, men nu ændrer politikerne i Plan- og miljøudvalget nej’et til et ja. Når forvaltningen sagde nej til ansøgningen, skyldes det at ejendommen ligger i det åbne land, hvor der ikke umiddelbart må gives tilladelse til opførelse af ny bebyggelse. Den eksisterende bolig er i så dårlig stand, at den kan betegnes som en ruin, og da den ikke har været beboet i en årrække, har ejeren ifølge planloven ikke opretholdt sin ret til udnytte bygningen som bolig. Naturklagenævnet Ejeren har ikke desto mindre klaget over det kommunale nej til Naturklagenævnet, og sagen har nu været forelagt Plan- og miljøudvalget, der omstøder forvaltningens afgørelse og dermed også går imod både den gamle Løkken-Vrå Kommune og Nordjyllands Amt, der mente at projektet er i strid med regionplanen og planloven. - I forbindelse med beslutningen har Plan- og miljøudvalget lagt vægt på at der tidligere har været beboelse på ejendommen og at der IKKE er tale om at etablere ”spredt bebyggelse i det åbne land” da der i forvejen er en relativ stor bygningsmasse på ejendommen, forklarer udvalgets formand, Per Harfeld (V). Klar gevinst Desuden er det vigtigt for udvalget, at ejeren af ejendommen vil rydde op på den gamle minkfarm i forbindelse med byggeriet. - Udvalget ser udfra en helhedsbetragtning en klar gevinst i at få ryddeliggjort for gamle bygninger, ryddet op efter minkproduktion samt at få etableret ny bebyggelse, som passer ind i det omgivne miljø, oplyser Per Harfeld. Der gives grønt lys til at opføre et træhus i halvanden etape på 229 kvm. Huset bliver nabo til Løkken Golfklub, Vrensted og Omegns Rideklub og kolonihaveområdet Farmen.