EMNER

Når bare det ikke koster ekstra

Kommunalt ja til nærhedsønske

HJØRRING:En lille halv snes sent udviklede unge, som allerede bor i egen bolig, vil gerne flytte til en mere central adresse i nybyggeriet Østergade 52 - et synspunkt, som bakkes op af de unges forældre. Derfor har Bo- og Udviklingsselskabet for borgere med særligt behov ansøgt kommunen om at slippe for at blive skrevet op på de ventelister, som ellers gælder for støttet boligbyggeri. Bortset fra denne fritagelse ønsker selskabet ingen særordninger for gruppen, som gerne vil bo i nærheden af hinanden. Økonomiudvalget har set på sagen, og ifølge Bent Brown vil kommunen gerne leje det ønskede antal boliger ud. Men han understreger, at det skal være omkostningsneutralt for kommunen at gøre det. - Vi kan godt fravige de eksisterende regler og stille seks 2-rums lejligheder til rådighed, sådan, som de unge og deres forældre ønsker, siger Bent Brown. Men, pointerer han, der bliver ikke ansat nye medarbejdere i Socialforvaltningen af den grund. Og der vil heller ikke kunne hentes penge hos kommunen, hvis lejerne kommer bagud med huslejen, eller hvis der løber ekstra omkostninger på istandsættelse ved fraflytning. - Der skal gælde almindelige udlejningsregler, når de unge rykker ind. Og så vidt, jeg er orienteret, vil de ansatte i Hubertusparken, hvor de unge bor nu, gerne stå til rådighed, selv om de seks eller ni unge flytter tættere ind imod byen, siger Bent Brown.