Drukneulykker

Når børn drukner i sagsbunkerne

Det går ud over udsatte børn, når socialrådgivere ikke har tid nok

bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening: - En grænse for, hvor mange sager en socialrådgiver må have på sit bord, er det rigtige at gøre.

bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening: - En grænse for, hvor mange sager en socialrådgiver må have på sit bord, er det rigtige at gøre.

NORDJYLLAND:Det næsten siger sig selv. Jo flere sager en socialrådgiver har jo færre muligheder er der for at hjælpe et barn eller en ung, der har behov for det. Det mener i hvert fald Dansk Socialrådgiverforenings formand Bettina Post. - Jamen, det siger sig selv. For hvis en socialrådgiver har alt for mange sager, så ender det med, at socialrådgiveren kommer til at journalføre og efterleve regler i stedet for at komme tæt på barnet og familien, det handler om, forklarer Bettina Post. Ofte fyldes spalterne i aviserne - og også denne - med historier om folk, der føler, at de ikke får den rette hjælp i kommunen. På grund af skiftende sagsbehandlere, på grund af sagsbehandlere som ikke har tid, på grund af manglende informationer og listen er lang. Og når det gælder børn og unge, ja så dukker historierne op på anden vis. - Vi risikerer flere Tønder-sager, hvis bunkerne hober sig op, mener Bettina Post. - Det rigtige at gøre Anledningen er, at Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan det stod til med børn og unge sager i 19 kommuner. Heriblandt er to nordjyske: Vesthimmerlands og Brønderslev. Begge er med i det gode selskab. For de gør det rigtige ifølge Bettina Post. - De sætter en grænse for, hvor mange sager en socialrådgiver må have på sit bord, og det er det rigtige at gøre. Ifølge undersøgelsen er det dog ikke alle kommuner, der har de vejledende tal. 11 ud af de 19 har, mens otte kommuner mangler at sætte et loft over, hvor mange sager en socialrådgiver bør have. Det er ikke et lovkrav. - Men der er risiko for, at hjælpen kommer for sent, bliver for dårlig eller endda bliver for meget. Og sidstnævnte er jo dyrt for kommunerne. Det er det første også, for jo længere tid der går, jo dyrere kan det blive, fordi problemerne vokser, hvis ikke der gøres det rette, eller gøres noget i tide, mener Bettina Post. Savner regeringsinitiativ Hun er glad for, at så mange kommuner har vejledninger, men: - Der burde komme en fælles vejledning fra regeringen, som burde være målestok. Mange kommuner har skelet til, hvad vi har sagt, og det er vi vældig glade for. Men der er altså stadig kommuner, hvor det halter, forklarer Bettina Post. Dansk Socialrådgiverforenings vejledning er på 30-35 sager i børn og unge sager. I Brønderslev Kommune er vejledningen på netop 35 sager. På undersøgelsestidspunktet i 2008 var den reelle sagsbunke på 39 pr. sagsbehandler. Et ganske lille udsving set i forhold til øvrige kommuner. Også i forhold til Vesthimmerland. Her er det vejledende tal 32, men det reelle 44. Vesthimmerland ligger dog bedre end gennemsnittet i undersøgelsen - som er 46. Alligevel er Dansk Socialrådgiverforening tilfreds: - Det går den rigtige vej. De har lyttet til os, mener formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post.