Når du skal til at søge

Du skal ansøge via den koordinerede tilmelding (KOT). Du kan søge elektronisk på www.optagelse.dk eller ansøge ved at bruge et KOT-hæfte. www.optagelse.dk: Du skal bruge en digital signatur for at søge. Den kan du få på www.digitalsignatur.dk. Indtil videre kan man kun søge kvote 1 digitalt. KOT-hæftet: Du kan hente det hos Studievalg Nordjylland, Slotsgade 27, 9000 Aalborg, eller på biblioteker, skoler og jobcentre. Læs vejledningerne, før du begynder at udfylde skemaerne, uanset om du søger digitalt eller med KOT-hæftet. Du kan søge op til 8 uddannelser i prioriteret rækkefølge. Du skal huske at udfylde et ansøgningsskema for hver af de uddannelser, som du søger om optagelse på og et prioriteringsskema, som sendes med ansøgningen til din 1. prioritet. Husk at du skal medsende dokumentation for de oplysninger, du angiver i ansøgningsskemaet.