Når eleven ved mere end læreren

NORDJYLLAND:Der findes formodentligt ikke ét barn i landet, som ikke har adgang til computere på sin skole. Men børnene bruger computerne mere til leg og spil end i undervisningen. Danske lærerstuderende får nemlig ikke tilstrækkelig undervisning i, hvordan de skal inddrage computerne i undervisningen. Konsekvensen er folkeskoler stopfulde af computere, som ingen - af de voksne - forstår at bruge. Børnene har til gengæld ofte helt styr på, hvordan de skal håndtere scannere, internet, regneark og spil. Ifølge Charlotte Rønhoff, som er forskningschef ved Dansk Industri, giver det problemer i form af en dårlig balance mellem elever og lærere. Efter hendes mening er det vigtigt, at lærerne ved, hvad de taler om, når emnet er it. For eleverne er nemlig ofte meget rutinerede og dygtige til at bruge computere. - Det giver en usund situation i forhold til, hvem der er lærer, og hvem der er elev, hvis eleverne ved mere om it end læreren. Det betyder, at lærerne mister noget af deres autoritet, siger Charlotte Rønhoff. Hendes erfaring er, at børnene ikke synes, at de får meget ud af det dyre udstyr, de kan boltre sig med på skolen, når deres lærere ikke just er computerhajer. Stig Andersen, der er næstformand for Danmarks Lærerforening, er enig i, at man har fokuseret for meget på at sikre computerudstyr til eleverne. I iveren efter at nå det mål, har man så glemt at sikre, at lærerne kan bruge udstyret, hvilket er mindst lige så vigtigt. Selvom folkeskolelærere efter hans mening godt ved, hvordan man bruger computere, er de i dagens Danmark nødt til at kunne mere end det. - Børnene løber stærkt på det her felt. Og eleverne må ikke opleve, at lærerne halter bagud. Samtidig erkender Stig Andersen, at mange lærere ikke er helt up to date på brugen af computere i undervisningen. - I tilfælde, hvor det ville være muligt at nå længere i undervisningen ved at bruge it, gør man det simpelthen ikke. Det er givet, at der nogle muligheder, der ikke bliver udnyttet, siger Stig Andersen. Skal bruge eleverne Netop de elever, som er utroligt stærke inden for brugen af computere, burde lærerne være bedre til at forholde sig til, mener Benedikte Ask Skotte, som er næstformand i Forældreorganisationen Skole og Samfund. - Der kan helt klart opstå situationer, hvor læreren kommer til kort. Men måske kan nogle af eleverne lære hinanden noget. Og det kunne lærerne så udnytte, siger Benedikte Ask Skotte. Hun er godt klar over, at tiden er knap på seminarierne. De lærerstuderende skal også have færdigheder i danske og matematik. Men derfor er det stadig vigtigt, at de har fået undervisning i brugen af it. Eksperter - men til spil Ifølge hende er det nemlig meget muligt, at eleverne på nogle punkter er langt fremme i deres brug af computere. Men det drejer sig mest om at bruge dem til at spille på. Den holdning bakkes op af Stig Andersen. Hans erfaring viser, at godt nok er børnene rene eksperter til visse computerspil, men det betyder ikke altid, at de kan bruge computeren til andet. - Det er vigtigt, at eleverne lærer at bruge it som et værktøj og ikke kun til spil. Og hvis lærerne ikke bruger computere i undervisningen, får børnene ikke et naturligt forhold til computeren som et redskab, forklarer hun. Benedikte Ask Skotte har selv en søn på 15 år, som arbejder på en projektopgave for tiden. Hun oplever, at han ofte har svært ved at sortere i alt det materiale, han kan finde på internettet. Det mener hun til dels skyldes, at han ikke er vant til, at hans lærere har brugt it i undervisningen. Derfor har han ingen øvelse fået i at vælge ud i store mængder materiale. Udover at lærernes manglende viden om computere og andet it-udstyr kan give ubalance mellem elever og lærere, er det også helt generelt synd, når lærerne ikke ved nok om it. For ifølge Karsten Gynther, som underviser i it og medier på Holbæk Seminarium, er der masser af fordele ved at inddrage it i folkeskolens undervisning. Han er forfatter til bogen ”Blended Learning”, som handler om det store potentiale, der ligger i at bruge it i undervisningen. Det er bare ikke al undervisning, der egner sig til det. Derfor er det et problem, når folkeskolelærere ikke ved nok om computere. Det betyder, at de enten slet ikke gør brug af de mange muligheder for eksempel internettet gemmer på. Eller også tror de, at it kan bruges til al slags undervisning. - Men der er meget mundtlig kommunikation, der foregår godt uden it, mener Karsten Gynther. It skal ikke mases ind Efter hans mening skal man ikke mase it ind i al undervisning. Lærerne skal altid overveje grundigt, om et forløb er egnet til inddragelse af it eller ej. Hvordan it bruges succesfuldt i undervisning kan opsummeres i en enkelt sætning, forklarer han. - Det handler om at kombinere teknik og pædagogik. Karsten Gynther understreger derfor, at det er vigtigt, at folkeskolelærere ved, hvad de beskæftiger sig med på it-området. Ellers kalder han det spild af penge at investere så massivt i computerudstyr til folkeskolerne. - It har sine begrænsninger. Og det er en væsentlig del af viden på det her område, at man skal vide, hvornår man kan bruge det og så sandelig også, hvornår man ikke kan, supplerer Stig Andersen.