Lokalpolitik

Når fjordkik giver problemer

Svært for politikere at gøre både nybyggere og naboer tilfredse

HADSUND: Det fremhæves oftest som et gode, at Hadsund er beliggende ved Mariager Fjord, men den giver problemer - beliggenheden - når det gælder udarbejdelsen af lokalplaner, der skal bane vejen for byggeri. Det er jo sådan, at de, der har udsigt, meget nødig vil miste den, fordi der kommer til at ligge et hus i vejen. Omvendt vil de, der har en grund, hvor de kan bygge et hus med udsigt, gerne benytte sig af den mulighed. - Udsigt er jo vældigt i dag, og det er ikke underligt, at man gerne vil bevare den, man har. Men det er heller ikke odiøst, at man gerne vil bygge, når man ejer en grund, siger formanden for teknisk udvalg Knud Christensen. Problemstillingen viste sig tidligere på året, da en grundejer gerne ville udstykke grunde vest for Gl. Randersvej. Det var nogle naboer absolut ikke tilfredse med, og det gav de udtryk for på en måde, der fik Knud Christensen til i byrådssalen at ærgre sig over den behandling, der nogle gange bliver politikere til dels. Troede han, at genvordighederne var overstået med byrådets godkendelse af planen, så tog han fejl. Forvaltningen havde nemlig fundet det fornuftigt at lokalplanlægge et område øst for vejen, da man var i gang med at fylde huller. Det gav naturligvis problemer derovre, for da en grundejer ville "fylde sit hul", så frygtede naboen bagved for sin udsigt, og sagen blev ikke bedre, da kommunen lagde op til at dispensere for den nye lokalplan. Husherren blev stillet i udsigt, at der kunne bygges uden for byggefeltet, og dermed ind i naboens synsfelt. Et byggefelt bestemmer, hvor på grunden, der må bygges, og husejeren lagde op til at bygge 98 kvm hus uden for byggefeltet og 101 kvm indenfor, dog sådan at 73 kvm af dem var en fremtidig garage. Forvaltningen lagde op til, at politikerne skulle betinge deres godkendelse af, at størstedelen af boligbyggeriet skal placeres inden for byggefeltet. Politikerne nøjedes dog med at kræve, at garagen skal bygges samtidig med beboelsen, ellers skal mindst halvdelen af huset bygges inden for feltet. Naboerne imødekommes med, at den startkote, hvorfra husets højde måles, skal reduceres med tyderligere 25 cm, så koten i alt bliver én meter under, hvad lokalplanen siger og ved, at planter øst for huset ikke må vokse sig højere end 1,8 m. Efter at politikerne nu har fundet en løsning på sagen, siger Knud Christensen, at han ikke er videre stolt af lokalplanen: - Det er bestemt ikke den bedste lokalplan, vi har lavet. Den gav lidt flere genvordigheder, end vi regnede med, siger han. Alligevel vover han nu igen at bede byrådet om at sende en "udsigts-lokalplan" fra Hadsund Syd til høring i offentligheden. Denne gang har ejeren tilsyneladende fået naboerne med sig ved at reducere det antal boliger, der oprindeligt var lagt op til.