Når Hjørring Kommune overtager

BØRNEPASNING:Som medlem af skolebestyrelsen ved Horne Asdal Skole er vi blevet præsenteret for de kommende budget-rammer for 2007-2010, hvor der skal ske en såkaldt ”harmonisering” i den nye kommune. Dette betyder, at SFO- ordninger ved de respektive kommuner tilpasses efter de eksisterende rammer for nuværende Hjørring Kommune, inklusiv betaling, hvilket betyder de fleksible ordninger som har været i de tre andre kommuner falder bort, da det nu skal være som ”STOREBROR” ønsker. Dette sker, for at sikre en overskuelig struktur på området. Ja, tak for det, til gengæld kan den enkelte familie så betale gildet, både økonomisk og menneskeligt, for en løsning som en del familier ikke har brug for. Konsekvensen af dette, er allerede nu meldes mange børn ud af den nye ordning i den nye kommune. Er dette den måde, hvor Hjørring Kommune bliver det bedst sted at være barn, hvilket jo skulle være Jeres målsætning. Hvorfor ikke have fokus på det fleksible arbejdsmarked, og sikre tilbud efter de behov de tre kommuner har kunne overskue dette, skulle dette så ikke være muligt, for Ny Hjørring. Udvalgets argumentation vil nok være, at man tilpasser sig det nuværende arbejdsmarked, hvor behovet for pasning er stort. Til gengæld harmoniserer man ikke på klubområdet. Dette betyder for Horne Asdal Skoles vedkommende, at der ikke er et tilbud for børnene, når de starter i 4. klasse, hvor dette bestemt ikke er tilfældet for mange skoler i nuværende Hjørring Kommune. Økonomi for kantiner på skoleområdet, harmoniseres dette? Nej, man lader den eksisterende Hjørring ordning køre videre, og slår dette hen med, at dette vil man arbejde for, at det bliver en model for hele skoleområdet, i fremtiden. Hvad med, at de penge blev brugt til at sikre klubtilbud til de skoler, hvor dette ikke findes i dag?. Lokalpolitikere fra Borgerlisten, I bad os om at stemme på Jer, for at sikre den lokale stemme, så lokalområdet blev synligt i den nye kommune, hvor er I nu? Tør I ikke give jeres stemme til kende?