Retspleje

Når juraen spiller folk et puds

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

I råd­hu­sets for­hal står skil­tet, som vi­ser vej til ad­vo­kat­vag­ten.

Hver torsdag aften har advokatvagten åben, og den bliver flittigt brugt af borgerne THISTED: Økonomiudvalgets mødelokale på 2. sal i Thisted Rådhus er hver torsdag aften fra kl. 16.00 til 17.30 det sted, hvor advokatvagten holder til. Torsdag aften havde advokat og medindehaver af advokatfirmaet Advodan Inga Sand Sørensen tjansen. Byens advokater indgår hver torsdag i en turnusordning, hvor alle borgere kan henvende sig med et juridisk problem, og det er vederlagsfrit at blive vejledt og rådgivet af advokaten, som øser af sin juridiske viden og indsigt uden at blive aflønnet. Bliver brugt Advokatvagten blev i sin tid etableret af forskellige organisationer. Blandt andet af advokater, der er medlemmer af Advokatsamfundet, fagforeninger og forskellige uddannelsesinstitutioner, som en hjælp til samfundets mindrebemidlede borgere, som ikke magtede at træde over dørtærsklen til et advokatkontor, eller som ikke mente sig i stand til at betale en advokatregning. Sådan er det for så vidt stadig. Inga Sand Sørensen fortæller, at hovedparten af de sager, som advokatvagten bliver præsenteret for, drejer sig om familieret, som skilsmisse, bodeling og samkvemsret med børnene. Men lejeret er også et hyppigt forekommende problem, som advokatvagten skal tage stilling til. - Det er en service, vi giver til borgerne, og vi registrerer intet overhovedet. Vi spørger ikke, hvad vedkommende hedder, eller hvor man kommer fra. Rådgivningen foregår fuldstændigt anonymt, og alle er velkomne, og det koster ingen penge, bliver det pointeret af Inga Sand Sørensen. Advokatvagten findes i alle de større byer, hvor det er advokater, der rådgiver, mens det for en stor dels vedkommende er jurastuderende i Århus og København, som indgår i turnusordningen. På landsplan er der ifølge Advokatsamfundet omkring 110 advokatvagter, som årligt bliver opsøgt af cirka 20.000 mennesker. Erfaringen viser, at omkring halvdelen af sagerne afsluttes med den rådgivning, der gives i advokatvagten - eller retshjælpen, som ordningen hedder andre steder. Ni sager Inga Sand Sørensen havde torsdag aften ni borgere, som ønskede at blive rådgivet om deres juridiske problemer. Nogle af borgerne kommer med alle de papirer, der hører til sagen og andre fortæller om problemet efter hukommelsen. Hun fortæller, at det i nogle sager er lettest at sætte sig ind i sagen, hvis den er præsenteret med dokumenter, og i andre sager er det af mindre betydning. Efter en samtale om sagen, giver vi en vurdering, om det eventuelt kan svare sig at gå til domstolene via en advokat. - Vi er naturligvis fuldstændig upartiske i forhold til hvilken advokat, borgeren skal henvende sig til, hvis det bliver vurderet, at sagen kan være et civilt søgsmål, fortæller Inga Sand Sørensen. Hendes erfaring fortæller hende, at borgerne i første omgang tit viger uden om et advokatkontor, fordi de er bange for regningen. - Men ofte bliver borgerne forbavset over, hvor lidt en advokat kan koste. Vi udskriver regninger helt ned fra 500 kr. og op til 500.000 kr., som et eksempel på spændvidden i vores salærer, siger hun Stort behov Inga Sand Sørensen betegner de ni sager torsdag aften som ganske normalt, og over en længere tidshorisont mener hun, at der i gennemsnit på en aften kommer omkring fem-seks borgere, og hun vurderer, at omkring totredjedele af de borgere, som kommer til advokatvagten, har en kortere uddannelse, og det hører så absolut til undtagelserne, at der er gengangere blandt de borger, som søger hjælp hos advokatvagten. - Jeg mener så afgjort, at søgningen viser, at der for det første er behov for advokatvagten, og at borgerne tit løber ind i juridiske problemer, som de ikke umiddelbart kan overskue, siger hun, der gennem advokatvagten kommer i kontakt med mennesker, som hun og hendes kolleger ellers ikke ville møde. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk