Når kærligheden kører til Han Her­red

Joanna Knapik venter at sælge mange lygtesæt med “Engleøjne” - en krans af lysdioder om selve lygten. Når kun parkeringslyset er tændt, lyser disse lamper med blåt. FOTO: ERIK SAHL

Joanna Knapik venter at sælge mange lygtesæt med “Engleøjne” - en krans af lysdioder om selve lygten. Når kun parkeringslyset er tændt, lyser disse lamper med blåt. FOTO: ERIK SAHL

FJER­RITS­LEV:Det var kær­lig­hed, der før­te 29-åri­ge Joan­na Knapik til Han Her­red for hal­van­det år si­den. Og det er hen­des sto­re kær­lig­hed til fe­de bi­ler, der er bag­grun­den for, at hun i dag åb­ner bu­tik­ken Wundergeil Ves­ter­gade 20B i Fjer­rits­lev og sæl­ger pri­mært dæk, fæl­ge, skør­ter, lyg­ter og an­det stylingsudstyr til biler. Hun etab­le­re­de Wundergeil for godt to år si­den på Sjæl­land, som in­ter­net­bu­tik der pri­mært hand­ler med bil­ud­styr in­den­for styling og ud­styr. Hun er bidt af en gal bilstylist. Hen­des Opel Vec­tra 2000 år­gang 1989 er et flot ek­sem­pel på en topstyret bil. Med en salgs­pris som ny­vogn i Tysk­land på 330.000 kr. er det en for­holds­vis dyr bil at sty­le. Al­li­ge­vel har hun putt­et godt 120.000 kr. i eks­tra ud­styr og ar­bejds­løn. - Den står i en changerede rød far­ve, har fir­hjuls­træk og mot­oren er top­tu­net til at yde 190 hk. Den er læ­der­ind­træk, selv ba­ga­ge­rum­met har læ­der­ind­træk. Joanna Knabik er født i Polen og har boet i Danmark i 15 år og er uddannet i økonomi og har haft flere job som regnskabsansvarlig for større danske firmaer. Navnet Wundergeil har hun opfundet. - Det var primært tyske biler, jeg arbejdede med i den første tid, så det måtte gerne have lidt tysk klang. Jeg ville ikke bruge ordet ”Style”. Det gør så mange andre i branchen.