Lokalpolitik

Når kampen om milliarder rammer Hjørring

NY HJØRRING: Fremtiden er allerede kommet til Ny Hjørring, hvis man er kommunalt ansat. For der er arbejdspladser på spil inden for daginstitutioner, miljøarbejde og forvaltningen. Og her kan Blæksprutten, der hjælper ældre med en lettere hverdag, være et eksempel på, hvad der sker, hvis den nye storkommune udliciterer. Det er en virksomhed, der har formået at udnytte, at kommunerne skal give ældre mulighed for selv at vælge. Den er langt den største virksomhed på dette område i Ny Hjørring, og den bringer så at sige fremtiden med sig. For i bestræbelserne på at blive de bedste inde for området og dermed fortsætte fremgangen, har virksomheden hyret kommunale medarbejdere. - Vi vil have de bedste medarbejdere. Og da de vil arbejde under de vilkår, de også har i kommunerne, går vi med til det, siger leder Vibeke Haaning. Netop Blæksprutten er et eksempel på, hvordan det kan gå i fremtiden med kommunale ansatte. Godt nok blev medarbejderne ansat frivilligt her, men der var så mange, at de nu har indgået en overenskomst med Forbundet for Offentlige Ansatte (FOA). For med den nye storkommune vil flere markeder åbne sig for virksomhederne. Det betyder, at der er milliarder at hente for firmaerne. En opgørelse, Udliciteringsrådet har lavet, viser, at kommunerne allerede inden strukturreformen har udliciteret 10-12 pct. af deres opgaver. Rådet understreger, at dette kun er begyndelsen. For regeringen lægger med kommunalreformen op til, at det bliver lettere for private virksomheder at konkurrere med kommunen. Målet er at skabe en bedre og billigere service for borgerne. Jobgaranti og flytning Det ligger dog fast allerede nu, hvad der kan ske med de kommunale medarbejdere. For når fire kommuner bliver lagt sammen, vil der være forskellige områder, kommunerne har udliciteret. Sindal Kommune benytter Sindal Kro til at bringe mad til dets ældre borgere for over en million kroner årligt. Hvorfor kunne de ikke bringe ud i andre dele af den nye kommune? Men hvis de gør det, vil kommunale job være i fare. For andre steder er det kommunale hænder, der bringer ud. Men der er jo jobgarantien. Den beskytter medarbejderne fra at blive fyret, men ikke fra at blive flyttet til en privat virksomhed, mener lektor Carsten Greve. - Jeg tolker det ind under den jobgaranti, der er givet. I det øjeblik, man udliciterer, vil den ikke bare forsvinde, men måske på længere sigt, fortæller han og peger på, at mange kommunale områder kan blive ramt - herunder sundheds, social og miljøområderne. Overdragelsen vil dog ske på de betingelser, som de kommunale medarbejdere også havde i kommunen. Og kommunerne er enige om, det kan blive en løsning. Det er den såkaldte Virksomhedsoverdragelseslov, der træder i kraft. Det betyder, at medarbejderne til at begynde med har samme vilkår, som de har i kommunen. Men hvordan det ser ud på længere sigt, er svært at sige, mener Carsten Greve. Men sammenlægningen er stadig i sin spæde begyndelse. Og selvom borgmestrene har haft flere seriøse samtaler med nogle firmaer - Hjørring med et konsulentfirma fra Aalborg og Løkken-Vrå med "et tilbud inden for et nyt område," som borgmester Knud Rødbro forklarer - er det for tidligt at pege på, hvilke brancher kunne være i farezonen. Så er vi tilbage til Blæksprutten og FOA igen. For Blæksprutten er "helt sikkert" klar på at overtage kommunale medarbejdere på den måde, som leder hos Blæksprutten Vibeke Haaning fortæller. Men FOA i Hjørring er i den grad imod. De advarer mod, at arbejdsbetingelserne for de kommunale ansatte bliver værre. - Det er ikke mindre stress-betonet, og det er nemmere at komme af med ansatte hos private virksomheder, siger afdelingschef Ina Jensen.