Sæby

Når mennesker undrer sig

Fokus på de store tænkere i Sognegården Mariehuset

SÆBY:Læseglade sæbynitter mødes til bogcafé i Sognegården Mariehuset 6. marts kl. 13-17. Det sker under overskriften ”Når mennesker undrer sig”. Der bliver på dagen blandt andet lagt stor vægt på værker af og om Augustin, der mere end nogen anden har forenet den kristne tradition med den antikke tænkning. Hans værk er ikke kun en sammensmeltning af kristendommen med arven fra antikken, men en original nyskabelse,hvis betydning for eftertiden har været så enorm, at Augustin kan kaldes den vesterlandske filosofis fader. I det hele taget er det tanken, at jo mere vi kender arvedegodset fra vores fortid, jo bedre muligheder har vi for at skabe vor egen fremtid. Blandt andet derfor beskæftiger sæbynitterne 6. marts sig med de store tænkere fra middelalderen, hvoraf nogle var grundlæggere af munkeordener og leveregler. En del af værkerne på caféen er hentet fra forskellige bibliotekers dyb og en del private bogreoler, og de gotiske bogstaver i enkelte bøger viser, at man er ude i et interesseområde, der bliver alt for lidt besøgt, ellers ville der jo have været lavet nyoptryk. Men i bogcaféen glæder man sig over det brede udbud af literatur af og om de mennesker, der har præget vort samfund til de holdning og love, der eksisterer i dag. Der er værker af og om for eksempel Teresa af Avila, Birgitta af Vadstena og Benedikt af Nurcia, Barnard af Clairvaux (ham med tempelridderne) og Frans af Assisi. Caféen byder desuden på en særudstilling om Hildegard af Bingen. Der er ud over meget skrevet materiale også en cd med fortælling om Hildegards baggrund, liv og virke, ligesom der er tre cd’ere med nyindspillet musik, som Hildegard af Bingen komponerede i årene 1150-1170. Bogfolket fra Sæby er desuden på hjemmefronten vel forsynet med værker af om andre af vore store tænkere. Det koster 25 kroner af deltage i arrangementet. For pengene får man the/kaffe og hjemmebag samt muligheden for at diskutere emnerne med andre interesserede. Overskuddet går ubeskåret til kirkecaféens indsamlingsprojekt ”AIDS-ramte forældreløse børn i Tanzania.”