Når naturen skal være god og vandet renere

Med masser af begge dele får Mariagerfjord Kommune nok at se til, hvis EUs mål for vand og natur skal nås i 2015

Søren Østergaard
Kielstrup Sø og andre naturområder i Mariagerfjord Kommune er truet af blandt andet kvælstof, der både kommer via vandløb og via luften, fortæller Mariagerfjord Kommunes biologer Rasmus Frederiksen og Mette Bramm. Foto: Michael Bygballe
Forurening 8. december 2007 05:00

MARIAGERFJORD: Tre svaner lægger an til landing på Kielstrup Sø, mens to højtflyvende skarver har næbbet i den anden retning mod Mariager Fjord. Solen sætter spot på bakkesiden med enebærbuske, mens en bronzealderhøj tegner konturer i horisonten over den anden ende af søen. Kielstrup Sø og de omkringliggende arealer med skov, moser, overdrev og med Mariagerfjord i ryggen er i sandhed en stjerne på naturens himmel. Derfor modtager søen ekstra bevågenhed, når Danmark i løbet af et par år får nye vand- og naturplaner. Planer som skal sikre, at Danmark lever op til et bindende krav fra EU: Vandløb, søer, fjorde og grundvand skal i 2015 have ¿god tilstand¿. Samtidig skal der arbejdes på at sikre og forbedre særligt værdifulde naturområder bevares. Kielstrup Sø er i forvejen et såkaldt EU-habitatsområde, der nyder særlig beskyttelse og er fredet. - Området er et stykke enestående dansk natur. Koncentrationen af natur er meget stor med mange kilder, overdrev og sjældne plante- og dyrearter, fortæller biolog Rasmus Frederiksen fra Mariagerfjord Kommunes natur- og grundvandsafdeling. Her vokser rariteter som gul stenbræk, orkidéen sump-hullæbe og mosarten almindelig piberensermos. Eksperter kan på knæ også få øje på flere sjældne sneglearter. NORDJYSKE Stiftstidende er på naturvandring med Rasmus Frederiksen og hans kollega, biolog Mette Bramm. Begge er medforfattere til ¿Mariagerfjord Kommunes forslag og idéer til Vand- og Naturplaner¿. Et værk, der er på vej til godkendelse i byrådet, før det sendes til det statslige miljøcenter som input til næste års arbejde med nævnte planer. Ekstremt meget Kielstrup Sø og omegn er et fint sted. Men sådan bliver det ikke nødvendigvis ved med at være. - Søen er akkurat som de fleste andre søer truet af, at der tilføres for mange næringsstoffer. Koncentrationen af kvælstof i Karls Mølle Bæk, der løber ud i Kielstrup Sø, er ekstrem høj, konstaterer Mette Bramm. For meget kvælstof er årsag til store algeopblomstring om sommer. - Så sent som i sommer var søen en grøn algesuppe, siger Mette Bramm. Landbruget igen Næringsstoffet daler også over Kielstrup Sø som fordampet kvælstof fra især landbrugets stalde og marker. Dette kunstige tilskud af gødning forstyrrer det sarte planteliv. Nogle få planter får et forspring og udkonkurrerer andre. - Naturen ved Kielstrup Sø trues også af tilgroning, fordi der mangler får, heste og kvæg til at afgræsse arealerne. Sjældne arter udkonkurreres af andre. Planten Gul Stenbræk hænger allerede i det yderste af neglene, siger Rasmus Frederiksen. På den måde bliver naturen fattigere med få, men dominerende arter. Landbruget må igen stå for skud, når årsagerne til dårligere vandmiljø udpeges. De to kommunale biologer, som begge tidligere arbejdede for Nordjyllands Amt, er helt på det rene med den politiske kampzone, som ligger mellem landbrugs- og miljøinteresser. - Vi prøver at belyse problemerne ud fra en faglig vinkel. Men kommunerne kan ikke ændre på de generelle regler for landbruget. Det er en opgave for de statslige myndigheder, siger Rasmus Frederiksen. Andre end bønderne må holde for. Selv om renseanlæggene efterhånden gør rent så godt, man med nutidens teknologi kan forlange, ryger der alligevel spildevand i vandløb, søer og fjord. Det sker ved kraftige regnskyl, hvor kloakkerne ikke kan følge med, og regnvand og kloakvand smutter uden om rensningen. - Noge af vore søer udsættes for disse udledninger, og det kan man med forbedret kloaksystemer gøre nået ved, siger Mette Bramm. Blandt andet lider den kritisk belastede badesø Klejtrup Sø ved Hvornum af disse overløb fra kloakkerne. Spændte Vinden har lagt sig helt over Kielstrup Sø, så det farvefattige, men stadig smukke decemberlandskab spejler sig i vandoverfladen. Fuglelivet på søen giver lyd fra sig. Mette Bramm og Rasmus Frederiksen fortæller, at de spændte ser frem til de kommende par år. De har været med til påpege problemerne og også nogle af løsningerne for vand og natur i Mariagerfjord Kommune. Nu er det op til de statslige miljøcentre at sætte målene og udpege virkemidler, som kommunerne skal bruge til at opnå renere vand og bedre natur.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...