Når ræven .... vogter gæs

Af Hanne & Niels V. Skipper Petersen Nejstbrinken 105 Hirtshals HAVBLIK: Da vi har erfaret, at grundejerforeningen Nejst har overdraget plænen foran vores bebyggelse til andelsboligforeningen Havblik, kan man måske også med rimelighed formode, at sidstnævnte har overtaget førstnævntes pligt til at føre tilsyn med lokalplanens overholdelse på det område mellem rækkehusene og gangstien, som fortsat tilhører Hirtshals Kommune. I så fald har man desværre sat ræven til at vogte gæs. Det forklarer lovløsheden!