Når skeptikere tør op

EMNER 1. December 2004 04:00

Måske har vi efterhånden set for mange overfladiske tv-klip med tilsyneladende dyre biler, der ruller op foran Europa-parlamentets bygning i Bruxelles. Ellers også lider i det mindste nogle fortsat af en vis form for nedarvet nationalt mindreværdskompleks efter nederlaget ved Slaget ved Dybbøl 1864. I hvert fald er det en officiel hemmelighed, at danskerne ind imellem har et overordentligt problematisk forhold til EU og dét at være medlem af et stadig tættere og mere forpligtende samarbejde med stadig flere lande rundt om i Europa. Denne helt særlige danske form for berøringsangst, som har præget debatten siden den officielle indtræden 1. januar 1973, har flere politiske partier taget til efterretning ved i perioder at gå lettere hen over EU-spørgsmål end så mange andre emner, For eksempel er der ingen tvivl om, at der i så stort et parti som Socialdemokraterne stadig - og måske specielt blandt fodfolket - er udbredt uenighed om, hvor meget vi egentlig bør forpligte os i forhold til EU. Og meget af det slagsmål, som Socialdemokraterne mere åbenlyst har været igennem tidligere, er på det seneste rullet ud på venstrefløjen, til Socialistisk Folkeparti, hvor der mildt sagt er delte meninger om, hvorvidt Danmark bør tilslutte sig den nyeste EU-traktat. Igen er det nok mest det menige fodfolk, som umiddelbart har svært ved ved at forlige sig om tanken om at overgive sig til, hvad nogle stadig noget entydigt og sort-hvidt opfatter som "kapitalen". Til gengæld viser en undersøgelse blandt næsten 200 lokale formænd for SF, at de er godt tilfredse med den EU-aftale, som partiet har indgået med regeringspartierne, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre. En aftale, som peger i retning af flertal for et ja, når SF holder urafsteminng om EU-forfatningen. Tilbage står kun klare modstandere på hver sin fløj inden for dansk politik, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som passende kan overveje, om det virkelig er nok at blive ved med at stå ude på sidelinjen, mens indtil videre 25 lande træffer afgørelser, som på den ene eller anden måde kan få indflydelse på vores hverdag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...